Lyssna

Avgifter

En anslutning till det kommunala ledningsnätet innebär även en anslutning till VA-kollektivet. Fastighetsägaren betalar i samband med anslutningen en anläggningsavgift och därefter årliga brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa.

VA-kollektivet

En fastighet som ansluts till den kommunala VA-anläggningen ansluts även till i VA-kollektivet. VA-kollektivet utgörs av de fastigheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet och är finansierat av de avgifter som abonnenterna betalar in. VA-kollektivet följer självkostnadsprincipen vilket innebär att verksamheten inte får gå med vinst eller förlust. VA-huvudmannen (kommunens) uppdrag är att förvalta anläggningarna och se till att självkostnadsprincipen följs.

Anläggnings- och brukningsavgift

När en fastighet ansluts till det kommunala ledningsnätet kan man säga att denna köper in sig i VA-anläggningen genom att betala en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som täcker fastighetens andel i kostnaden för ordnandet av VA-anläggningarna samt arbetskostnaden för inkoppling. Fastighetsägaren måste sedan betala årliga brukningsavgifter för vattenförbrukning samt fasta avgifter som finansierar underhåll av anläggningarna. De avgifter som ska betalas står i VA-taxan som är antagen av kommunfullmäktige.

Gällande taxa hittar du via länken.

Fakturering

I VA-taxan under rubriken brukningsavgifter står det vilka kostnader en ansluten fastighet ska betala per år. Det är en förbrukningsavgift för varje kubikmeter förbrukat vatten samt fasta avgifter. De fasta brukningsavgifterna anges som årsavgifter men delas upp i fyra delar och debiteras därmed varje kvartal. Förfallodag för fakturorna är 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december.

Fastighetsägare avgiftsskyldig

Det är fastighetsägaren som står för abonnemanget på en fastighet och är skyldig att betala de avgifter som är relaterade till anslutningen. Skulle fastigheten hyras ut bör ägaren vidaredebitera VA-avgifterna till sin hyresgäst då det är fastighetsägaren som kvarstår som betalningsskyldig. Om fastighetsägaren skulle ändra faktureringsadress till hyresgästens adress och denna inte betalar sina räkningar är det ändå fastighetsägaren som är betalningsskyldig.

Ägarbyte

Om du har sålt en fastighet som är ansluten till kommunalt VA ska du anmäla ägarbytet till samhällsbyggnadsavdelningen senast 14 dagar innan detta sker. Risken är annars att du blir debiterad för avgifter som den nya ägaren rätteligen skulle stå för. Du måste uppge fastighetsbeteckning när du kontaktar samhällsbyggnadsavdelningen på telefonnummer 0573-141 00.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 31 oktober 2018

Kontakt


 • VA- och renhållningschef
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-139 34
  Box 906
  672 29 Årjäng

 • VA-ingenjör
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Direkt: 0573-141 28

VA-taxa