Hem/Invånare/Bygga, bo & miljö/Vatten och avlopp/Kommunalt vatten och avlopp
Lyssna

Kommunalt vatten och avlopp

Årjängs kommun har totalt 6 vattenverk med ett ledningsnät på totalt 200 kilometer. Det produceras 550 500 kubikmeter vatten per år i hela kommunen. Det gör cirka 1500 kubikmeter per dygn.

Foto: Årjängs kommun

Inloppsgaller Kyrkeruds reningsverk

Det finns 5 reningsverk samt 1 större markbädd.
Reningsverket i Årjäng tar emot cirka 780 000 kubikmeter
avloppsvatten per år.
Externslam till reningsverket cirka 4 300 kubikmeter per år. Avvattnat
slam som går till kompostering är cirka 1 000 ton per år.

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och Bygg- och Miljönämnden 
utövar tillsyn över verksamheten.

Abonnenten
Det är fastighetsägaren som står för abonnemanget för en fastighet. Om en hyresgäst finns på fastigheten får fastighetsägaren själv debitera denna.

Ägarbyte
Kom ihåg att anmäla till tekniska avdelningen senast 14 dagar innan du säljer din fastighet eller när det inträffar andra förändringar, annars kan du bli debiterad för avgifter som den nya ägaren rätteligen skulle stå för. Du måste uppge fastighetsbeteckning och person/organisationsnummer när du kontaktar tekniska avdelningen.

Vattenavläsning
Vattenavläsning sker vartannat år av vår personal och vartannat år får Ni ett självavläsningskort med posten. Det är viktigt att fylla i kortet och återsända det till oss för att få en riktig preliminär debitering under kommande år.

Avgifter
Våra avgifter och föreskrifter hittar ni under Läs mer på högersidan.

Fakturering
Vattenavgifterna debiteras 4 gånger per år. Tre gånger med beräknad förbrukning baserad på förbrukningen föregående år och en faktura baserad på din avläsning av vattenmätaren.
Förfallodag för fakturorna är 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 15 september 2017

Kontakta oss


 • VA-chef
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Direkt: 0573-139 34

 • Teknisk handläggare
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-141 37

  Fakturafrågor


 • Teknisk handläggare
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Direkt: 0573-140 97

 • kl 8-16 mån-fre:
  Växel: 0573-141 00

  övrig tid: SOS Alarm 054-83 06 90

Läs mer

Länkar