Lyssna

Krav på enskild avloppsanläggning

En godkänd anläggning för avloppsvatten ska uppfylla vissa krav som regleras av miljölagstiftningen och Hav- och vattenmyndighetens allmänna råd.

Olika regler tillämpas om det rör en anläggning med ansluten vattentoalett eller enbart bad- disk- och tvättvatten. Kravet på hur bra avloppsvattnet ska renas graderas i normal och hög skyddsnivå på hälsoskydd och miljöskydd och beslutas från fall till fall.

Den vanligaste formen av avlopp innefattar en godkänd slamavskiljare och någon typ av efterföljande rening. De vanligaste formerna av efterföljande rening är infiltration eller markbädd.

Det är inte tillåtet med enbart slamavskiljare med direktutsläpp av avloppsvattnet i dike, åkerdränering eller liknande. Stenkistor renar inte avloppsvattnet tillräckligt utan förorenar grundvattnet och kan leda till ohälsosamt dricksvatten.

Kraven på avloppsanläggningar har skärpts under åren så även om en anläggning tidigare varit godkänd kan den behöva kompletteras eller bytas ut. Ingen anläggning varar för evigt och det skiftar mycket hur länge en anläggning kan hålla. En bra infiltration eller markbädd kan ha en livslängd på 15-20 år, oftast behöver de dock ses över redan efter 10 år.

 

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 13 februari 2019