Lyssna

Enskilt avlopp

I Årjängs kommun finns det cirka 4000 bostäder med enskilda avloppsanläggningar, det vill säga avlopp som inte är anslutna till det kommunala reningsverket.

Enskild avloppsanläggning

Du måste kontakta kommunens bygg- och miljökontor innan du ändrar eller installerar ett nytt enskilt avlopp, eftersom du oftast måste ansöka om tillstånd för åtgärden. Detta gäller också vid installation av torrtoaletter och andra lösningar där man själv vill ta hand om sin latrin på egen fastighet.

Ansökan krävs

Nästan alla typer av ändringar eller installationer av avloppsanläggningar måste anmälas till bygg- och miljönämnden. I de flesta fallen krävs det även tillstånd. Om du missar att anmäla eller ansöka om tillstånd eller anlägger avloppet innan du fått ett beslut riskerar du att drabbas av en miljösanktionsavgift och en extra tillsynsavgift för utredning av ärendet. Miljösanktionsavgiften ligger på mellan 3-5 000 kronor och tillfaller staten.

Gamla avlopp

En del avloppsanläggningar är mycket gamla och består i stort sett bara av en ledning bort från huset. Sådana avlopp är sedan länge förbjudna och måste byggas om. Bygg- och miljökontoret kommer under året inventera utvalda områden i kommunen. Vilka dessa blir är ännu inte fastställt. 

Att anlägga avlopp

Den som inte har tillgång till kommunalt avlopp måste anlägga en egen avloppsanläggning. Anläggningen måste kunna rena spillvattnet från både WC och BDT-vatten (bad- disk- och tvättvatten). Du kan också välja en så kallad torr lösning där du själv tar hand om latrinet.

En enskild avloppsanläggning ska anläggas enligt vissa krav, olika krav beroende på vilken typ av anläggning det gäller. Därför är det nödvändigt att anlita sakkunniga redan på projekteringsstadiet. Ta också tidigt kontakt med bygg- och miljökontoret. För att se alla stegen i processen för ansökan/anmälan läs vidare i vårt informationsblad.

Om du behöver grundläggande information om olika typer av avloppsanläggningar rekommenderar bygg- och miljökontoret www.avloppsguiden.se där du även kan hitta entreprenörer, ladda ned informationsmaterial, lagstiftning runt avlopp och företag som analyserar jordprov.

Dispens för slamtömning

Slamtömning av slamavskiljare bör ske regelbundet men minst en gång per år så att inte det efterföljande reningsstegets funktion äventyras. Efter ansökan hos bygg- och miljönämnden kan dispens från kravet på årlig tömning medges om belastningen är låg.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 22 januari 2020