Lyssna

Gällande översiktsplaner

Här hittar du de översiktsplaner och tillägg till översiktsplaner som är antagna av kommunen och har vunnit laga kraft.

Kommunens översiktsplan

Kommunens gällande översiktsplan vann laga kraft 2016-01-09. Till översiktsplanen finns tillhörande LIS-plan, vindkraftsplan och ett naturprogram som heter värdefulla naturområden i Årjängs kommun. Till översiktsplanen finns också en mark- och vattenanvändningskarta.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 16 april 2018