Lyssna

Aktuella planer

Under planprocessens gång finns det möjlighet för alla att yttra sig över planförslaget under samrådet och granskningen. När remisstiden är över sammanställer kommunen alla synpunkter i en samrådsredogörelse/granskningsutlåtande och besvarar synpunkterna.

 

Inför antagande

Detaljplan för Strandtorpet, del av STRAND 1:81 samt del av STRAND 1:12

Planen ska nu antas av kommunfullmäktige.

Granskning

Upphävande del av Järnsjö strand

Granskningshandlingar har nu tagits fram för planområdet och granskningen pågår mellan 2019-06-26 till och med 2019-08-16.

Samråd

Inga planer är för närvarande inför samråd.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 13 september 2019

Kontakt

Länkar till handlingar