Lyssna

Tekniskt Samråd

Vid ett tekniskt samråd diskuteras de tekniska egenskapskraven för byggnationen. Du som ska bygga och den som utsetts till kontrollansvarig ska närvara vid samrådet som bygg- och miljönämnden kallar till. Även andra aktörer kan komma att kallas om det anses behövligt.

Exempel på punkter som tas upp i det tekniska samrådet är:

 • Byggherrens organisation - det vill säga konsulter, entreprenörer, entreprenadform med mera.
 • Tekniska lösningar.
 • Brandskydd och brandskyddsdokumentation.
 • Tillstånd och anmälningar från/till andra myndigheter.
 • Krav på åtgärder före byggstart exempelvis energibehovsberäkning, utstakning och färdigställandeskydd.
 • Genomgång av kontrollplan.
Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 11 april 2016

Kontakt


 • Bygglovshandläggare
  Växel: 0573-14100
  Direkt: 0573-14106

 • Bygglovshandläggare
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-140 76