Lyssna

Start- och slutbesked

För att få påbörja en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan behöver du ett startbesked. Du måste också få ett slutbesked för att få börja använda det du byggt eller installerat.

Foto: Josefin Saarnak

Startbesked

Ett startbesked innebär ett klartecken att du får påbörja det du sökt bygglov för eller anmält till bygg- och miljönämnden. För enkla åtgärder kan du få startbesked i samband med beslutet om bygglov. För mer komplicerade åtgärder får du startbesked när tekniskt samråd hållits.

Slutbesked

Bygg- och miljönämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. De åtgärder som du har angett i lovet eller anmälan ska anses vara slutförda i och med att slutbesked utfärdas. Du får inte ta en byggnad eller annan anläggning i bruk förrän du har fått ett slutbesked.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 11 april 2016

Kontakt


  • Bygglovshandläggare
    Växel: 0573-14100
    Direkt: 0573-14106

  • Bygglovshandläggare
    Växel: 0573-141 00
    Direkt: 0573-140 76