Lyssna

Rivningslov

Inom detaljplanelagt område och inom område med områdesbestämmelser krävs det rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det normalt sett en anmälan till bygg- och miljönämnden istället för rivningslov.

I rivningslovet prövas om det är lämpligt att riva eller flytta en byggnad eller om byggnaden bör bevaras på grund av exempelvis sitt kulturhistoriska värde.

Inom detaljplan behöver du rivningslov om du river en hel byggnad eller en fullständig del av en byggnad, till exempel en veranda.

För att flytta en byggnad från en plats till en annan krävs rivningslov och sedan bygglov på den nya platsen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 25 maj 2020