Lyssna

Marklov

Ska du schakta eller fylla ut så att höjdläget på tomten ändras kan du behöva marklov för åtgärden

 Marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska få schakta eller fylla ut så att det avsevärt ändrar tomtens höjdläge. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett sådant område. Motsvarande krav kan gälla inom områden med områdesbestämmelser.

Schaktning och fyllning som utgör förberedelser inför byggnadsarbeten kräver inte marklov när dessa markarbeten har redovisats och prövats i bygglovet.

Är du osäker på om en åtgärd kräver marklov, kontakta bygg- och miljöavdelningen innan  du påbörjar åtgärden.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 11 april 2016

Kontakt

Blankett

Exempelritningar