Lyssna

Kontrollplan

Det är du som byggherre som är ansvarig för att byggnads-, rivnings- och markarbeten utförs enligt gällande bestämmelser. En del i detta är att se till att kontroll sker enligt kontrollplanen.

Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar. Om kontrollplanen gäller rivningsåtgärder ska det finnas uppgifter om vilket farligt avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur både farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. Kontrollplanen ska lämnas in och fastställas av bygg- och miljönämnden innan du får startbesked för det du tänkt bygga.

I kontrollplanen ska anges:

 • Vilka kontroller som ska utföras och vad kontrollerna ska avse.
 • Vem som utför kontrollerna.
 • När kontrollerna är utförda.
 • Vilka arbetsplatsbesök som ska utföras av byggnadsnämnden, och när besöken ska ske.
 • Vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas till nämnden.
 • Vilka anmälningar som ska göras till nämnden.
 • Förekomst av farligt avfall vid rivningsåtgärder. 
 • Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 11 april 2016

Kontakt


 • Bygglovshandläggare
  Växel: 0573-14100
  Direkt: 0573-14106

 • Bygglovshandläggare
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-140 76