Lyssna

Kontrollansvarig

Den kontrollansvariges roll är att hjälpa byggherren att se till att samhällets krav uppfylls. En kontrollansvarig ska finnas i de flesta fall när en åtgärd kräver bygglov eller anmälan.

Kontrollansvariges uppgifter

Den kontrollansvariges uppgifter är att närvara vid tekniskt samråd, besiktningar, kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Han/hon ska även se till att kontrollplanen följs och att andra nödvändiga kontroller med avseende på samhällskraven utförs.

Kontrollansvariges kompetens

En kontrollansvarig ska vara certifierad. Certifieringen utfärdas av ackrediterat certifieringsorgan. För att bli godkänd som kontrollansvarig, ska den sökande ha relevanta kunskaper och bedömas lämplig för uppgiften. Den kontrollansvarige ska också ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Blanketter för anmälan om kontrollansvarig hittar du till höger. Uppgifter om vilka som är certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets hemsida.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 11 april 2016