Lyssna

Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att bygg- och miljönämnden prövar om det är lämpligt att bygga på den plats du tänkt dig. Syftet är att du ska få ett första besked för att kunna fortsätta planeringen av bygget.

Oftast söker man förhandsbesked när man vill bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Om man vill stycka av en bit mark till en ny fastighet för bostadsändamål krävs oftast ett positivt förhandsbesked för att få göra det. Finns det en detaljplan för området är oftast ett förhandsbesked onödigt och du kan istället ansöka om bygglov direkt.

Så söker du förhandsbesked

Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden när du ansöker om förhandsbesked:

 • Ansökan om förhandsbesked
 • Karta som visar tänkt placering av byggnad samt tomtutformning
Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 11 april 2016

Kontakt


 • Bygglovshandläggare
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-140 76

 • Bygglovshandläggare
  Växel: 0573-14100
  Direkt: 0573-14106

Blankett