Lyssna

Bygglov

I bygglovet prövas om din planerade åtgärd är lämplig med hänsyn till dess utformning och påverkan på omgivningen. Det kontrolleras också om det du tänkt göra är tillåtet utifrån detaljplaner och områdesbestämmelser.

Foto: Josefin Saarnak

Vilka åtgärder som kräver bygglov beror på vad du tänkt göra och var du tänkt göra det. På efterföljande sidor finns olika åtgärder som kräver eller inte kräver bygglov uppräknade. 

Tänk på att inte påbörja en åtgärd innan du fått klartecken från bygg- och miljönämnden. För de flesta åtgärder måste du ha ett startbesked, som är din bekräftelse på att du får börja bygga det du sökt bygglov för. Om en åtgärd påbörjas utan startbesked, eller om ett byggnadsverk tas i bruk utan slutbesked kan du bli tvungen att betala sanktionsavgifter.

Om det du bygger ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du lämna in en servisanmälan till kommunen. Din anmälan måste vara godkänd av kommunen innan tillkoppling till kommunens nät får ske. Även tillbyggnader av hus som är anslutna till kommunalt VA ska anmälas. Mer information finns på kommunens sidor om vatten och avlopp.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 5 november 2015

Kontakt