Hem/Invånare/Bygga, bo & miljö/Brandskydd och sotning/Systematiskt brandskyddsarbete
Lyssna

Systematiskt brandskyddsarbete

Lagen om skydd mot olyckor gäller från 1 januari 2004 och ersätter räddningstjänst-lagstiftningen från 1986. Den nya lagen tydliggör den enskildes ansvar för brandsäkerheten på alla arbetsplatser.

Bild på en lagbok

Alla verksamheter ska införa ett systematiskt brandskyddsarbete, vilket bland annat innebär egen regelbunden internkontroll av brandskyddet, utbildning av personalen, namngiven brandskyddsansvarig och system för incidentrapportering.

Vissa verksamheter ska lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen.

Läs mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för din verksamhet under läs mer till höger.

Exempel

För de tre olika kravnivåerna finns här varsitt exempel på hur det systematiska brandskyddsarbetet kan dokumenteras. Spara hem dokumenten och ändra så de stämmer överens med er verksamhet. Vilken nivå som är aktuell framgår av kravnivån. Exemplen finns till höger.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 20 juli 2020

Kontakt


  • Räddningschef
    Räddningstjänsten
    Växel: 0573-141 00
    Direkt: 0573-142 57
    Västanåsvägen 19

Läs mer

Exempel på systematiskt brandskyddsarbete