Lyssna

Elda ute

Det är den som eldar som är ansvarig för att elden inte sprider sig eller är till besvär för allmänheten.

Att elda kan innebära risker för såväl människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt påverka och förändra eldens beteende. Eldning och grillning ska alltid ske med försiktighet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):s anvisningar är en tolkning av tillämpliga lagar och regelverk. Råd och anvisningarna för eldning och grillning omfattar även valborgsmässoeldar.

Information

För att få svar på var eldning och grillning får ske, kan bygg- och miljökontoret i Årjängs kommun kontaktas.

Räddningstjänsten eller länsstyrelsen utfärdar under vissa väderförhållanden eldningsförbud. Information om rådande förhållanden fås i massmedia, av länsstyrelsen eller räddningstjänsten men också från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps brandriskkartor.

När det gäller eldning utomhus i mindre omfattning kan du få råd genom att ringa brandstationen i Årjäng.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 23 maj 2018

Kontakt


 • Räddningschef
  Krister Davidsson
  Direkt: 0573-142 57
  Stf Räddningschef
  Magnus Östlund
  Direkt: 0573-142 56

  Besöksadress: Västanåsvägen 19 672 32 Årjäng