Lyssna

Kompostering

Trädgårdsavfall kan nästan alltid komposteras och på så sätt behåller man näringsämnena och får bra jordförbättringsmedel. Här får du bland annat information om vilka bestämmelser som gäller enligt renhållningsordningen i Årjängs kommun för kompostering.

Bilden visar en kompost för trädgårdsavfall. Komposter med bara trädgårdsavfall såsom löv och gräs behöver inte anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret

Kom igång med att kompostera

Både enfamiljshus och större fastigheter kan ha en kompost som endast är avsedd för matavfall. Men innan en sådan kompost startas upp måste det göras en skriftlig anmälan enligt miljöbalkens avfallsförordning.

För att kunna kompostera matavfall behövs en särskild skadedjurssäker och varmisolerad hemkompost. Den måste placeras, skötas och underhållas så att ingen granne störs. Behållaren ska vara utformad så att flugor, fåglar, och gnagare inte kommer åt avfallet. Varmkomposten ska vara försedd med lock och botten, vara tät eller ha ett nät. Hål och springor får inte vara större än 5 mm. Behållaren ska också vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om. Behållaren ska vara tillräckligt stor och anpassad för att allt komposterbart hushållsavfall ska komposteras under hela den tid fastigheten utnyttjas.

Kompostering av trädgårdsavfall och liknande får ske utan anmälan eller tillstånd. Kompostering ska ske utan att olägenhet för omgivningen uppstår.

Temperatur

Under nedbrytningsarbetet frigörs energi. Temperaturen i komposten avgör vilka slags organismer som är aktiva eftersom olika arter har olika krav. I en vanlig öppen trädgårdskompost, eller i en oisolerad behållare, kan det vara svårt att få upp temperaturen särskilt högt. I centrum kommer den sällan upp i mer än 40°C, ute i kanterna känns den knappt varm. Ju varmare komposten är, desto snabbare förökar sig organismerna och det i sin tur ökar nedbrytningshastigheten. I en isolerad behållare kan man komma upp i temperaturer på 60-70°C.

Det finns en annan fördel med att kompostera vid hög temperatur, förutom att det går snabbare. Vid 55-60°C räknar man med att åtskilliga ogräsfrön dör, liksom flertalet av de sjukdomsalstrare som kan angripa växter. Men det är inte bara temperaturen som är avgörande utan även hur lång tid materialet utsatts för den höga temperaturen.

Det färdiga kompostmaterialet

Slutprodukten ska tas om hand av den som komposterar. Töm till exempel komposten en gång på hösten och en gång på våren.
Efter sex månader mognar komposten antingen i en efterkompost skyddad mot regn och torka eller uppblandad i jorden som jordförbättringsmedel. En färdig kompost är i allmänhet mörkbrun eller nästan svart.

Sålla och lägg tillbaka material som inte är tillräckligt nedbrutet i komposten. Den färdiga, sållade komposten är näringsrik och används som jordförbättringsmedel, t ex i köksland eller växthus. Ska du plantera växter, t ex i balkonglådor, måste den blandas upp med minst hälften jord.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 22 maj 2019

Kontakt

Blankett

Mer information

Färdig kompost

När är komposten klar?