Lyssna

Nya regler för bygg- och rivningsavfall

Den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser att gälla för bygg- och rivningsavfall. De strängare lagkraven innebär att sortering ska ske vid källan, det vill säga på den plats där avfallet uppkommer. Det gäller för såväl yrkesverksamma som privatpersoner.

Innan du slänger avfallet ska det alltså sorteras i minst följande avfallsslag:

  1. trä,
  2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
  3. metall,
  4. glas,
  5. plast, och
  6. gips.

Undantaget från dessa krav är sammanfogade konstruktioner, som till exempel betong med armeringsjärn i, och förorenade avfallsslag. Där det inte går att sortera enligt kraven finns möjlighet att söka dispens hos tillsynsmyndigheten.

Måste de olika avfallen transporteras separat? Nej, du kan använda samma transport men avfallsslagen måste vara så pass separerade att de inte blandas vid transporten.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 13 april 2021

Kontakt

Mer information Naturvårdsverket