Lyssna

Torghandel

Har du varor du vill sälja? I Årjängs kommun har vi torghandel på onsdagar och lördagar. Här kan du sälja grönsaker, blommor, hantverk eller annat.

Avgiftsfri torgförsäljning till och med 31 december 2020

På grund av rådande omständigheter och myndigheternas rekommendationer gällande Coronapandemin, arrangerar vi inte Årjängs marknad 2020.
För att ändå främja försäljning av varor har det beslutats att kommunens torghandel i Årjäng och Töcksfors ska vara avgiftsfri till och med 31 december 2020.
Du ansöker som vanligt om plats (max 2 platser) och efter beslutad placering skriver du på ett avtal för torgförsäljning i medborgarkontoret (kommunhusets entré).

Försäljningsplatser

Försäljningsplatser är Claras torg i Årjäng och Töcksfors torg. Platsernas geografiska avgränsning ser du på respektive karta. Varje plats är 3 x 3 meter och är markerad i stenläggningen med svarta stenar. Placering av försäljningsstånd ska ske på sådant sätt att dess öppning ska vändas in mot torgområdet.

Bokning av försäljningsplats

Du bokar plats i Medborgarkontoret. Avtal skrivs för både fasta och tillfälliga platser. Elanslutning finns att tillgå för varje torgplats och du får en nyckel i samband med att du bokar i Medborgarkontoret. Du ska visa din F-skattesedel, som också ska kunna uppvisas vid kontroll på försäljningsplatsen.

Tider för försäljning

Torghandel

Torghandel får ske onsdagar klockan 9.00-18.00 och lördagar och helgaftnar klockan 9.00-15.00. Vid större arrangemang ställs torghandeln in. Mer information om detta får du i Medborgarkontoret.

Julgransförsäljning

Julgransförsäljning får ske dagligen klockan 9.00-18.00 från första advent till och med julafton.

Före och efter försäljningstid

Försäljare får inte lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen tidigare än en timme före försäljningstiden. Varor, utrustning och skräp ska vara bortplockade senast en timme efter försäljningstiden.

Försäljning av livsmedel

Vill du sälja någon typ av livsmedel, ska du kontakta Bygg- och miljökontoret i Årjängs kommun för en eventuell registrering. Är du redan registrerad i annan kommun ska den registreringen kunna visas upp.

Övriga dagar

De dagar då torghandel inte får ske och du som arrangör vill använda torgen ska du söka tillstånd hos polisen. Det innebär att du lämnar in en ansökan om tillstånd för allmän sammankomst. Polisen kontaktar i sin tur Årjängs kommun för tillstånd om att använda platsen.

Avgifter (avgiftsfritt till och med 31 december 2020)

Fast torgplats, helår          1 500 kr + moms
Fast torgplats, halvår 1 000 kr + moms
Tillfällig torgplats, dag 100 kr + moms
Julgransförsäljning 500 kr + moms
Eluttag, 1-fas, helår 500 kr + moms
Eluttag 1-fas, halvår 300 kr + moms
Eluttag 1-fas, dag 50 kr + moms

 

 

 

 

 

Betalning

Alla avgifter faktureras och det gäller både Årjäng och Töcksfors. Ideella föreningar och skolklasser betalar ingen avgift. Avgiften för julförsäljning är för hela tidsperioden oavsett om det gäller en eller flera dagar.

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 18 augusti 2020

Kontakt

Lokala föreskrifter för torghandel

Tillstånd för arrangemang övriga dagar

Försäljningsplatser i Årjäng

Se försäljningsplatserna i kartprogram

Försäljningsplatser i Töcksfors

Se kartan i större format