Lyssna

Tobak

Tobaksrökning och tobaksförsäljning omges av en rad regler och krav. Om du vill sälja tobak måste du ansöka om detta hos bygg- och miljökontoret.

Ny tobakslag börjar gälla 1 juli 2019

Då införs tobaksplikt (ansökan) på tobaksförsäljning.
Det kommer också bli förbjudet att röka på uteserveringar, i lekparker, perronger, entréer och andra utomhushusmiljöer. Rökförbudet utvidgas även till att gälla e-cigaretter och örtprodukter för rökning.

Ansökan

Ansökan gäller för försäljning av tobak till konsumenter i detaljhandel. Ansökningsblankett finns till höger på den här sidan.

Villkor för tobaksförsäljning

Det är inte tillåtet att sälja tobak till personer under 18 år. Varje försäljningstillfälle ska ha en åldersdekal som upplyser om detta. Den som vill sälja tobak måste ha ett egenkontrollprogram. Avsikten med egenkontrollen är att underlätta och effektivisera tillsynen. Den är även tänkt att ge näringsidkaren hjälp med att kvalitetssäkra försäljningsverksamheten.

Marknadsföring och reklam är förbjudet

Marknadsföringen på försäljningsstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak. Kommersiella meddelanden ska placeras så de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället. Du får heller inte göra reklam genom kommersiella annonser i periodiska skrifter. Exempelvis tidningar, tidskrifter eller liknande som ges ut regelbundet.

I offentliga lokaler och serveringsställen, så som caféer och restauranger, råder rökförbud förutom i särskilda rökrum.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 12 februari 2020

Kontakt


  • Alkohol/tobakshandläggare
    Bygg- och miljönämnden
    Växel: 0573-141 00
    Direkt: 0573-141 81

Blankett

Läs mer på Folkhälsomyndigheten