Lyssna

Serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin och starköl i Årjängs kommun krävs ett serveringstillstånd från bygg- och miljönämnden. Med försäljning menas varje form av erbjudande av dryck mot ersättning.

Rökförbud införs på uteserveringar från den 1 juli 2019

Detta innebär att det blir förbjudet att röka på uteserveringar och andra utomhusmiljöer. Rökförbudet utvidgas även till att gälla e-cigaretter och örtprodukter för rökning.

Servering

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara ske om tillstånd finns enligt Alkohollagen. Det gäller varje form av servering mot ersättning. Serveringstillstånd kan gälla till allmänheten och slutna sällskap (t. ex.en förening eller i en festvåning). Tillståndet kan vara stadigvarande eller tillfälligt. Ny ansökan måste göras när ett stadigvarande tillstånd skall ändras vid utökad serveringstid eller utvidgad serveringsyta.

 För olika tillstånd ställs olika krav. Serveringstillstånd får bara beviljas till den som kan visa att hen med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Detta innebär att det inte ska finnas något i polisens belastningsregister eller några skatteskulder hos Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten på den sökande.

Den sökande ska också ha kunskaper i alkohollagstiftningen och ska därför göra ett kunskapsprov. Serveringsstället skall också uppfylla alkohollagens krav när det gäller lokalens lämplighet.

Ansökan

Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap skall göras till bygg- och miljökontoret. Observera att ansökan inte behandlas förrän ansökningsavgiften har inkommit till kommunen. Normal handläggningstid är cirka 6-8 veckor, handläggningstiden är dock beroende av hur snabbt handlingarna inkommer i ärendet.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 12 februari 2020

Kontakt


  • Alkohol/tobakshandläggare
    Bygg- och miljönämnden
    Växel: 0573-141 00
    Direkt: 0573-141 81

Läs mer