Hem/Företagare/Tillstånd, regler och tillsyn/Vissa receptfria läkemedel
Lyssna

Vissa receptfria läkemedel

Den näringsidkare som har för avsikt att sälja receptfria läkemedel måste anmäla detta till Läkemedelsverket.

Anmälan

Innan du påbörjar detaljhandel med vissa receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket.

Åldersgräns

Den som säljer läkemedel måste förvissa sig om att konsumenten har fyllt 18 år. Nikotinläkemedel får heller inte säljas om man misstänker att läkemedlet kommer att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år (d.v.s. langning). Det ska på försäljningsstället finnas en tydlig och klart synbar skylt om åldersgränsen samt langningsförbud. Överträdelse av förbudet är belagt med böter eller fängelse i högst sex månader.

Egenkontroll

Den som säljer receptfria läkemedel måste ha ett egenkontrollprogram. Avsikten med egenkontrollen är att underlätta och effektivisera tillsynen. Den är även tänkt att ge näringsidkaren hjälp med att kvalitetssäkra försäljningsverksamheten. 

Tillsyn

Kommunen ansvarar för den lokala kontrollen av försäljningsställena och Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen. Läkemedelsverket har bland annat möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande lag och föreskrifter.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 20 februari 2018