Lyssna

Dricksvatten

Alla "privata" dricksvattenbrunnar som används i offentlig eller kommersiell verksamhet, till exempel i ett café eller ett vandrarhem, måste registreras. Vissa större enskilda anläggningar, till exempel stora brunnsföreningar, måste också registreras.

Bilden visar vatten

Registrering av dricksvattenanläggning

Om din vattenanläggning omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten måste du skicka in en anmälan om registrering av anläggningen till miljö- och hälsoskyddskontoret. Alla dricksvattenanläggningar med ett vattenuttag om minst 10 m³ vatten/dygn eller som försörjer minst 50 personer omfattas av dricksvattenföreskrifterna. Föreskrifterna gäller även vatten som används i kommersiell eller offentlig verksamhet (t ex skola, restaurang, café, vandrarhem), oavsett verksamhetens storlek.

Kommunens vattenverk, med ledningar och vattentorn, uppfyller båda kraven; vattnet används i offentlig verksamhet, och anläggningen är stor. (Det är dessutom en allmän anläggning, enligt lagen om allmänna vattentjänster.)

Egenkontroll och provtagning

Den som driver en vattenanläggning som måste registreras måste även upprätta ett egenkontrollprogram med driftsinstruktioner och provtagningsprogram. Provtagningsprogrammet ska fastställas av bygg- och miljönämnden.

Provtagningsprogrammet är en plan för provtagningsfrekvens och provtagningspunkter. Frekvensen beror på råvattnets härkomst, typ av dricksvattenbehandling och mängden producerat vatten per dygn. Verksamhetsutövaren bekostar och utför själv de provtagningar som anges av kontrollprogrammet. Analyserna ska göras av ett ackrediterat laboratorium.

En konsult som arbetar med livsmedelsfrågor kan hjälpa till att ta fram ett egenkontrollprogram.

Offentlig kontroll

Miljö- och hälsoskyddskontoret är ansvarig för offentlig kontroll av registrerade dricksvattenanläggningar. Kontrollens omfattning varierar, och bestäms av en riskklassning som görs utifrån de uppgifter som lämnas vid registreringen. Kontrollbehovet bedöms vara större för stora anläggningar, liksom för anläggningar med större risk för dåligt vatten eller för anläggningar som serverar vatten till känsliga grupper (t ex barn eller gamla).

Tillsynsavgifter

Riskklassningen avgör också hur stor avgift som kommer att tas ut för tillsynen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 12 februari 2020