Hem/Företagare/Tillstånd, regler och tillsyn/Hygien- och undervisningslokaler
Lyssna

Hygien- och undervisningslokaler

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över alla lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling, badanläggningar samt skolor. Vissa hygieniska verksamheter måste anmälas till nämnden innan de får påbörjas.

Anmälan

Den som avser att driva en hygienlokal där det förekommer risk för blodsmitta (genom användning av skärande eller stickande verktyg) måste göra en anmälan till bygg- och miljönämnden innan verksamheten påbörjas. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är tatuering, medicinsk fotvård, piercing, akupunktur och injektioner där huden penetreras.

Den som avser att driva ett bassängbad som ska vara öppet för allmänheten måste också göra en anmälan till bygg- och nämnden innan verksamheten påbörjas.

För barn är det viktigt med god miljö. Den som driver en förskola, skola eller fritidshem ska se till att miljön är bra och anmäla sin verksamhet innan start.

Egenkontroll

Vid tillsyn kontrolleras bland annat att verksamheten har en fungerande egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är framförallt att förebygga och förhindra risken att kunder som besöker den hygieniska behandlingslokalen blir sjuka. Exempel på risker kan vara dåligt rengjorda redskap, dålig ventilation eller eftersatt städning. Vid hygieniska brister i verksamheten ökar risken för sjukdomsspridning, infektioner och allergibesvär.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. Det innebär att en mer omfattande verksamhet med större risker för människors hälsa eller miljö också kräver en mer omfattande egenkontroll än vad en mindre verksamhet kräver.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 12 februari 2020