Hem/Företagare/Tillstånd, regler och tillsyn/Energi- och klimatrådgivning
Lyssna

Energi- och klimatrådgivning

Till vår energi- och klimatrådgivare kan du vända dig för att få råd och tips om hur du kan minska din energianvändning och ta större klimat- och miljöhänsyn.

Energi- och klimatrådgivningen i Årjängs kommun är kostnadsfri och opartisk.

Energi- och klimatrådgivningen riktar sig till privatpersoner, föreningar samt små och medelstora företag i Årjängs kommun. Till rådgivaren kan du vända dig, om du vill ha hjälp med att få bättre koll på din energianvändning och därmed bli mer miljömedveten. 

Fortsatt kommunsamarbete 2018-2020

De fyra kommunerna Årjäng, Arvika, Eda och Säffle inledde 1 januari 2017 ett samarbete, kallat Nodväst, när det gäller energi-och klimatrådgivning. Energimyndigheten har beviljat fortsatt samarbete till och med år 2020.

Rådgivning för föreningar och företag

Upplever du att företagets energikostnader är höga? Du kan få hjälp med att få en översikt av din energianvändning. Utifrån den kan du då få information om vilka områden i ditt företag som kan vara värda att titta närmare på. Dels för att kunna minska energikostnaderna men också bli mer klimatsmart.

Stöd att söka för föreningar och företag

  • Klimatklivet  
  • Energieffektiviseringsstöd
  • Solcellsstöd
  • Landsbygdsprogrammet
  • Energikartläggning

Projekt om byggnaders energiprestanda - EPBD2

Ett uppdaterat EU-direktiv om byggnaders energiprestanda, även kallat EPBD2, ställer krav på att EU:s medlemsstater ska verka för energieffektivisering i stora värme- och luftkonditioneringssystem som har en installerad effekt på minst 20 kW respektive 12 kW. Undantag är fjärrvärme, elvärme och kylsystem som avser process- och/eller livsmedelskyla.

Uppfyller du något av kriterierna önskar vi att du tar kontakt med oss. Det enda som skiljer detta projekt från en vanlig rådgivning, är att något av ovanstående effektkriterier måste uppfyllas. Projektet pågår under åren 2017-2020. Utöver det är rådgivningen opartisk, kostnadsfri och går till på samma sätt som vanligt.

Projektet coacher för energi och klimat (CEK)

Projektet som är ett EU-projekt riktar sig till företag som har en energianvändning under 300 megawattimmar (MWh) och går under kriterierna små- och medelstora företag. Projektet pågår under åren 2017-2019 och är fördelat på två omgångar. Ett nätverk med likasinnade företag kommer upprättas där fokus kommer vara på energi och att försöka minska energianvändningen på företaget.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 24 januari 2019

Kontakt


  • Energi- och klimatrådgivare/ Energicoach
    Mobil: 072-710 80 90

    Energi- och klimatrådgivaren arbetar både i Årjängs och Säffles kommun.

Stöd att söka för föreningar och företag

Energimyndigheten