Hem/Företagare/[Nyhetslista företagare]/Unikt avtal för näringslivsarbetet i Årjängs kommun
Lyssna

Unikt avtal för näringslivsarbetet i Årjängs kommun

Publicerad 2019-06-20 11:21

Torsdagen den 20 juni undertecknades ett samarbetsavtal mellan näringslivet och Årjängs kommun vid ett av företagens frukostmöten. Samarbetet är unikt i Värmland och innebär att kommunen och näringslivet delar på ansvaret för näringslivsarbetet. De tre samarbetsparterna är Nordmarkens Näringsliv, Årjängs kommun och Westra Wermlands Sparbank.

På bild från vänster: Johan Västsäter ordförande, Nordmarkens Näringsliv, Daniel Schützer (S) kommunstyrelsens ordförande, Årjängs kommun, Maria Axelsson, vice VD, Westra Wermlands Sparbank.

Under det senaste året har det pågått ett intensivt arbete i Nordmarkens Näringslivsförening för att hitta en optimal organisation för näringslivsarbetet. En förstudie har genomförts och workshops har anordnats för företagen. Representanter från Nordmarkens Näringsliv och Årjängs kommun har också besökt flera andra kommuner för att studera olika arbetssätt och organisationsformer. Resultaten ska ligga till grund för det framtida näringslivsarbetet.

– Vi har idag ett positivt företagsklimat och företagsamhet prioriteras som en viktig drivkraft för utvecklingen av kommunen. Nu vill vi satsa ännu mer på näringslivsfrågorna och ge goda förutsättningar för ett växande näringsliv. Årjäng ska vara en tillväxtkommun och därför gör vi även stora investeringar för att bygga nya förskolor, skolor och bostäder. I februari nådde vi 10 000 invånare i kommunen och nu ska vi fortsätta att växa, säger Daniel Schützer (S), kommunstyrelsens ordförande i Årjängs kommun.

 

En dörr in för snabbare service

Den nya näringslivsorganisationen är lokaliserad i ett eget hus bredvid kommunhuset. Tanken är att arbetet ska ske nära företagen.

– Det är mycket glädjande att avtalet för den nya samverkan är klart och att
vi har en ny organisation för näringslivsarbetet. En viktig och avgörande faktor för ett positivt näringslivsklimat är viljan och förmågan till samarbete. Den nya enheten ska vara en dörr in för företagen där de kan få snabb hjälp med olika frågor utifrån sina behov. Vårt gemensamma mål är att Årjäng ska vara Sveriges bästa företagarkommun i framtiden, berättar Johan Västsäter, ordförande i Nordmarkens Näringsliv.

Westra Wermlands Sparbank är den tredje samarbetsparten. Banken är en fristående sparbank med ett stort lokalengagemang. Tillsammans med bland annat Årjängs kommun har banken sedan våren 2018 en samverkan kring ett representationskontor i Oslo. Kontoret står till förfogande för de företag som vill göra affärer och driva projekt med andra företag och organisationer i Norge.

Fokusområden och ny tillväxtstrategi

Nu fortsätter arbetet med att sätta upp mål och handlingsplaner för näringslivsarbetet. Styrelsen i Nordmarkens Näringsliv har bland annat tagit fram fokusområden som ska prioriteras i den nya näringslivs- och tillväxtstrategin, vilka är näringslivsservice och företagskontakter, nyföretagande och etableringar, samverkan med Norge och etableringar i Årjängs kommun, marknadsföring av företag inom alla branscher och besöksnäringen, samt ett utökat samarbete internt för att förenkla och snabba på servicen till företagen genom "En dörr in" i kommunens verksamhet.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 20 juni 2019