Hem/Företagare/Nätverk /Nordmarkens Näringsliv
Lyssna

Nordmarkens Näringsliv

Företagarföreningen Nordmarkens Näringsliv är en förening för företag inom alla branscher i Årjängs kommun. Ensam är inte stark och i Årjängs kommun tror vi mycket på nätverk.

Största resursen är medlemmarna

Nordmarkens Näringsliv Ekonomisk förening (NN) startades 2006 för att ta till vara all den kraft som finns och främja kontaktskapandet mellan företagare i Årjängs kommun. Föreningens största resurs är medlemmarna och ju fler företagare som deltar, desto större blir den sammanlagda kompetensen. Tillsammans arbetar vi med marknadsföring, näringslivsservice, centrumsamverkan och besöksnäring. Nordmarkens Näringsliv består idag av cirka 120 medlemmar.

"Vår vision är att bli Sveriges bästa småföretagarekommun"

 

Naturlig mötesplats för alla näringsidkare

Nordmarkens Näringsliv är en opolitisk och oberoende förening bestående av aktiva företagare. De ordnar regelbundet mötesplatser i form av intressanta frukostmöten, after work, mässor och utbildningar inom olika områden och workshops. Viktiga områden i föreningen är företagsservice, Årjängs centrumorganisation och besöksnäring.

Samarbete och aktiviteter

Nordmarkens Näringsliv jobbar gärna med kommunen i gemensamma aktiviteter samtidigt som de också bevakar och följer upp frågor som är viktiga för medlemmarna. Utöver Årjängs Kommun samarbetar Nordmarkens Näringsliv även med Svenskt Näringsliv, Handelskammaren och Westra Wermlands Sparbank. Nordmarkens Näringsliv finns också representerade i ett av kommunens tre intresseråd - näringslivsrådet.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 maj 2018

Nordmarkens Näringsliv