Årjängs Fibernät/Om oss/Fiberföreningar i Årjängs Fibernät
Lyssna

Fiberföreningar i Årjängs Fibernät

Nio ekonomiska föreningar i kommunen bygger och förvaltar fibernät för sina medlemmar. Sex av dessa finns representerade i Årjängs Fibernät. HolmedalsNet, Karlanda, SellNet, Silbodal Norra, Töcknet, och Vatt-Net.

Nordmarkens Fiberförening

Nordmarkens Fiberförening är en paraplyorganisation för bildade fiberföreningar i Årjängs kommun. Föreningens syfte är bland annat att samordna gemensamma aktiviteter och vara en samtalspart gentemot Årjängs nät. Mer information hittar du på webbplatsen, www.nordmarkensfiber.se.

Karta över fiberföreningar

Föreningar som ingår i paraplyorganisationen och i Årjängs Fibernät

HolmedalsNet

I HolmedalsNet ingår Holmedals- (ej Lilla Sundsbyn) och Västra Fågelviks (ej väster om sjön Foxen) församlingar. Föreningen har en webbplats, www.holmedalsnet.se
Kontaktpersoner:
Familjen Karlsson, tel: 0573-240 04, e-post: info@holmedalsnet.se                                         Fredrik Hammar, tel: 0573-71 12 58, e-post: fredrik@hkprojekt.se

Karlanda Fiberförening

Karlanda Fiberförening EF omfattar området Karlanda. Föreningen har webbplatsen http://www.nordmarkensfiber.se/karlanda-fiber/                          Kontaktpersoner:
Egil Aas, tel: 070-647 01 36, e-post: egil.aas@skogsstyrelsen.se
Annika Holmstrand, tel: 070-670 57 04, e-post: annika.holmstrand56@gmail.com

SellNet

SellNet omfattar området Sillerud (ej Leverhögen). Föreningen har webbplatsen, www.sellnet.se
Kontaktpersoner:
Peter Lustig, telefon: 070-625 08 55, e-post: peter.lustig@sellnet.se

Silbodal Norra Fibernät

Silbodal Norra Fibernät omfattar Huken, Gallerud, Tvärdalen, Åslanda, Lian, Klevane, Långelanda, Ström, Högelian, Våxlanda, Ulvestad, Stenslanda, Nästebacka, Djuv och Barlingshult samt delar av området Backa. Föreningen har webbplatsen http://www.nordmarkensfiber.se/silbodal-norra-fibernat/
Kontaktperson:
Lennart Bryntesson, telefon:  070-337 95 95, e-post: lennart@bison.se 

Mats Karlsson, telefon 070-522 75 43, e-post: mats.karlsson.comaco@telia.com

TöckNet

Töcknet EF omfattar Töcksfors tätort (ej Årjängs Bostads lägenhetshus) och områdena öst om sjön Töck - Sanda, Östergård, Gottarsbyn och Ulvenäs. Föreningen har webbplatsen www.tocknet.net
Kontaktpersoner:                                                                                                              Mikael Swartz, telefon: 070-265 12 98, e-post: mikael.swartz@gmail.com                      Hugo Lövang, telefon: 070-552 10 97, lovang.hugo@telia.com
Liv Hansen, telefon: 073-071 92 19, eber@telia.com

Vatt-Net

Vatt-Nets område omfattar Risviken, Leverhögen, Sillegårdsed, Strand, Ö:a & V:a Näs, Lysed, Låbbyn, Slemtegen, Vikebotten, Breviken, Källtegen, Kyrkerud, Furskog och Söpplanda. Föreningen har webbplatsen http://www.nordmarkensfiber.se/vatt-net/
Kontaktpersoner:
Henrik Nilsson, telefon: 0047-94 13 53 50, e-post henrik.nilsson@veidekke.no

Övriga fiberföreningar i kommunen

Grensnet

Grensnets område omfattar Bryngelsbyn – Bottner i Töcksmarks och Östervallskogs församlingar med omnejd. Föreningen har webbplatsen, www.grensnet.se

Vestnet HF

Vestnets område omfattar Töcksfors (ej tätorten) och Västra Fågelvik på västra sidan om Töck, Stora Le och Foxen. Föreningen har webbplatsen, www.vestnethf.se

Fibernät Årjäng Sydväst

Fibernät Årjäng Sydvästs område omfattar Trankils församling, Blomskogs församling (ej Källtegen, Söpplanda och Breviken) samt Lilla Sundsbyn tillhörande Holmedals församling. Föreningen har webbplatsen www.fibersydvast.se

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 24 mars 2017