Årjängs Fibernät/Om oss/Nyheter/Status i utbyggnaden i tätorten
Lyssna

Status i utbyggnaden i tätorten

Publicerad 2017-10-27 14:00

Foto: JS Sverige

För tillfället jobbar vi parallellt i etappområden 3-6 i tätortsutbyggnaden. Etapp 1 är klar.

Etapp 1

Klart.

I Etapp 1 ingår gatorna: Pionvägen, Västanåsvägen, västra sidan av Storgatan nr 34 – 56, Björnstigen, Erik Trells väg, Apoteksvägen, Västtomtvägen, Brunnsvägen, Fogdevägen, Högdalsvägen, Höjdvägen, Kammarsvägen, Korpvägen, Lärkstigen, Lärktorget, Storgatan 10-25, Strandvägen (ej nr 11) och Tornvägen.

Etapp 2

Etapp 2 är klar, förutom två kunder på Backmansvägen där vi väntar på en eventuell samförläggning. 

I Etapp 2 ingår gatorna: Storgatan på östra sidan nr 37-55, Högerudsvägen, Tingsgatan, Östtomtvägen, Almgatan, Engatan, Aspvägen, Videgatan, Rönnvägen, Tallbackavägen, Årmans väg, Skogsvägen, Gamla vägen, Sveavägen, Kungsvägen, Bråtvägen, Gamla Riksvägen, Marknadsvägen, Holmströms väg, Ivars Väg, Snickargatan nr 2, 4, 6, Skomakarvägen och Backmansvägen.

Etapp 3

All schaktning och asfaltering är klar. Fyra kunder återstår att installera och svetsa. När fibern är färdigsvetsad hela vägen från dig till vår tekniknod kommer du få ett sms eller samtal från vår tekniker på NSI om att stoppa strömsladden i medieomvandlaren och meddela när du gjort detta. Viktigt att du följer instruktionerna i detta meddelande. OBS! Stoppa INTE i strömmen förrän du blivit kontaktad om detta.Efter du återrapporterat till tekniken får du nytt besked när aktiveringen är klar. Då är anslutningen klar så du kan beställa tjänster. Det kan ta ca ett dygn innan tjänsteoperatörerna ser din adress i sina system så det kan vara bra att avvakta detta dygn. Klicka här för broschyr om hur du går till väga.

I Etapp 3 ingår gatorna: Kvarnåsgatan, Arvikavägen, Bondegatan, Hantverksgatan, Industrigatan, Smedgatan, Blomstervägen, Nyponvägen, Pionvägen, Rosenvägen, Västanåsvägen.

Etapp 4

All schaktning och asfaltering är klar och nu har vi äntligen fått utblåst all fiber. Under vecka 44 och 45 svetsas det för fullt och allt eftersom kommer återstående kunder att driftsättas. Tyvärr har driftsättningen dragit ut på tiden i etapp 4 då vi haft ett flertal besvärliga stopp på flera stamkabelsträckor och lite annat strul som påverkat både fortsatt blåsning och svetsning.

När fibern är färdigsvetsad från dig till vår tekniknod kommer du få ett samtal/sms från vår tekniker på NSI om att stoppa strömsladden i medieomvandlaren och meddela när du gjort detta. Viktigt att du följer instruktionerna i detta meddelande. OBS! Stoppa INTE i strömmen förrän du blivit kontaktad om detta.Efter du återrapporterat till tekniken får du nytt besked när aktiveringen är klar. Då är anslutningen klar så du kan beställa tjänster. Det kan ta ca ett dygn innan tjänsteoperatörerna ser din adress i sina system så det kan vara bra att avvakta detta dygn. Klicka här för broschyr om hur du går till väga.

Ett drygt 30-tal kunder är driftsatta på gatorna Klockarevägen, Nygatan, Prästgårdsvägen, Skolvägen, Violvägen, Västanåsvägen och Ängsvägen. 

I Etapp 4 ingår gatorna – Katjärnsvägen, Klockarevägen, Kvarnvägen, Kyrkerud 101-201, Kyrkerudsvägen, Nygatan, Prästgårdsvägen, Sjötorpsvägen, Sjövägen, Skolvägen, Viksgatan, Violvägen, Västanåsvägen, Ängsvägen.

Etapp 5

All schaktning och all fiberblåsning är nu klart och svetsning är påbörjad. Vi räknar med att svetsning pågår under vecka 44 och 45. När fibern är färdigsvetsad från dig till vår tekniknod kommer du få ett samtal/sms från vår tekniker på NSI om att stoppa strömsladden i medieomvandlaren och meddela när du gjort detta. Viktigt att du följer instruktionerna i detta meddelande. OBS! Stoppa INTE i strömmen förrän du blivit kontaktad om detta.Efter du återrapporterat till tekniken får du nytt besked när aktiveringen är klar. Då är anslutningen klar så du kan beställa tjänster. Det kan ta ca ett dygn innan tjänsteoperatörerna ser din adress i sina system så det kan vara bra att avvakta detta dygn. Klicka här för broschyr om hur du går till väga.

Asfaltering pågår.

I Etapp 5 ingår gatorna: Hamngatan, Kyrkåsvägen, Rönnfors väg, Sillegårdsedsvägen 5, Silenius väg, Storgatan 9, Viktor Sjöströms väg, Älgstigen.

Etapp 6

Alla gator och tomter till villakunder är färdigschaktade. Stor del av fiberblåsning är klart och vi beräknar få allt utblåst under november månad. Installationer i hemmen pågår. När fibern är utblåst till husväggen kommer vår entreprenör NSI att kontakta dig för en installationstid.

Svetsning av fibern påbörjas när all stamfiberkabel är utblåst och Etapp 4 och 5 är färdigsvetsade. Vi beräknar att vi kan påbörja svetsningen i denna etapp i slutet av november om fiberblåsningen går som planerat (inga stopp). När fibern är färdigsvetsad från dig till vår tekniknod kommer du få ett samtal/sms från vår tekniker på NSI om att stoppa strömsladden i medieomvandlaren och meddela när du gjort detta. Viktigt att du följer instruktionerna i detta meddelande. OBS! Stoppa INTE i strömmen förrän du blivit kontaktad om detta.Efter du återrapporterat till tekniken får du nytt besked när aktiveringen är klar. Då är anslutningen klar så du kan beställa tjänster. Det kan ta ca ett dygn innan tjänsteoperatörerna ser din adress i sina system så det kan vara bra att avvakta detta dygn. Klicka här för broschyr om hur du går till väga. 

Vi beräknar att de allra flesta fastigheter ska vara driftsatta under vintern 2017/2018.

Asfaltering pågår. Däremot asfalteras inte gator där fibern inte är färdigblåst. Vi vill inte asfaltera innan dess ifall det blir ett blåsstopp som måste grävas upp. För tillfället gäller detta Brännaregatan, S. Ringvägen, Sillegårdsedsvägen och Lundegatan. Det är många gator som ska asfalteras så det tar därför lite tid.

Etapp 6 är indelad i tre delområden:

Delområde 1 - Högerud 201, Kornvägen, Rågvägen, Strandvägen 11.

Delområde 2 - Bergstigen, Högerud Näver, Högerud Sand, Kärrstigen, Norra Åkerstigen, Södra Åkerstigen.

Delområde 3 - Brostigen, Brännaregatan, Högerud Haget, Högerud Larsbo, Kulstigen, Lundegatan, Myrstigen, Sillegårdsedsvägen, Södra Ringvägen, Tallstigen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 27 oktober 2017