Årjängs Fibernät/Om oss/Nyheter/Fiber till Backaområdet
Lyssna

Fiber till Backaområdet

Publicerad 2016-11-25 14:00

Som många redan känner till så ingår delar av Backaområdet i fiberföreningen Silbodal Norra, trots att vissa områden ligger inom tätortsgräns. Denna gränsindelning skedde för flera år sedan då planeringen för byggnationen av landsbygdsnätet tog sin form. Anledning till denna fördelning var att fiberföreningen Silbodal Norra var intresserade av att åta sig detta område i sin förening. Årjängs Nät visste då att en utbyggnad av tätortsnätet låg flera år framåt i tiden då mycket arbete och resurser skulle gå åt till byggnationen av landsbygdsnätet. För att så många invånare som möjligt skulle få fiber snabbt ansåg båda parter att detta var en bra lösning.

Nu har det kommit många frågor och önskemål från de boende i området om en anslutning till Årjängs Nät i stället. Som huvudregel kommer inte Årjängs Nät att erbjuda fiberanslutning där någon av våra samarbetspartner har byggt eget fibernät. I just detta specifika fall har dock Årjängs Nät och föreningen Silbodal Norra träffats och diskuterat olika alternativa lösningar och det finns ett gott samarbete och goda förhoppningar om olika alternativ.

Det är dock mycket att ta hänsyn till i denna process och det kommer att ta tid innan allt är på plats. Detta område kommer behandlas separat och ingår inte i det erbjudande som finns för tätorten nu. Om överlåtelse sker till Årjängs Nät kommer utbyggnad tidigast att ske under år 2018. Vill du ha en anslutning innan dess hänvisar vi till en kontakt med fiberföreningen Silbodal Norra. För intresseanmälan klicka här.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 25 november 2016