Årjängs Fibernät/Om oss/Nyheter/Avveckling av telestationer i Årjängs kommun
Lyssna

Avveckling av telestationer i Årjängs kommun

Publicerad 2019-02-20 08:10

IT och digitaliseringen är en central del av vårt samhälle och en del av vardagen för de flesta människor. Basen för fortsatt digitalisering är att det finns en infrastruktur som möjliggör en snabb, robust och säker uppkoppling. Ju mer digitaliserat samhället blir, desto viktigare är det med en stabil och snabb uppkoppling med hög kapacitet. Fibernätet möter kundernas behov av att kunna använda allt mer data. Näten byggs dessutom för att kunna leverera den driftsäkerhet som är en förutsättning för till exempel digitala välfärdstjänster. För att leva upp till kundernas krav behövs därför en successiv övergång till mer framtidssäker teknik.

Avvecklingen av telestationer fortsätter och även i år läggs ett antal stationer ned i Sverige. Sunne kommun blev första tätorten i Sverige där kopparnätet helt stängdes ned i år. Förutom hela Sunne så stängs ytterligare 36 telestationer ned bara i Värmland. Avvecklingen går i snabb takt.

Planerade förändringar i Årjängs kommun under 2019

I Årjängs kommun stängs telestationen Bergerud ned den 30 juni 2019. Har du tjänster som i dag går via kopparnätet kommer du inte efter detta datum kunna använda din telefon, bredband, TV och olika grossist- och företagstjänster.

Anslut din fastighet till fiber

I Årjäng finns möjligheten för dig att ansluta din fastighet till fiber. På landsbygden samarbetar Årjängs Nät med fiberföreningar och täckningen för telestationen Bergerud berör HolmedalsNet- och Karlanda fiberföreningar. Klicka här för mer information om hur du anmäler dig till din förening för en anslutning. Observera att det kan vara en lång process med att planera för en fiberanslutning från offertförfrågan tills dess att fastigheten är ansluten, så anmäl dig i god tid.

Är du berörd

Här kan du se en översiktskarta över områden som berörs. Det är hushåll i blåmarkerade områden som kommer bli berörda av nedläggningen. Klicka här för karta.

Planerad stängning för kopparledningarna är 2019-06-03. Förändringen påverkar privat- och företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer.

Har du frågor rörande nedläggningen kan du kontakta Telekomguiden.

Telekomguiden är en operatörsneutral kundtjänst som kan ge dig opartisk information och rådgivning. Ring Telekomguiden på 010-130 79 00, mån-fre 10.00–19.00 och lör–sön 11.00-16.00, eller maila info@telekomguiden.se

Det finns även mer information på Telekomguidens hemsida.

Om du har frågor eller upplever att du inte erbjuds nya tjänster från någon operatör kan du kontakta Post- och Telestyrelsen, PTS. På PTS hemsida finns mer information.

Mer information om övergången till framtidens nät hittar du också på: www.telia.se/framtidensnat

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 20 februari 2019