Årjängs Fibernät/Frågor & svar
Lyssna

Frågor & svar

Behöver jag fiber?

Detta beror helt och hållet på vilket behov av bandbredd du har idag, vilket behov du har i framtiden och hur många ni är som ska dela på tjänsterna. Det vi vet är att allt fler tjänster som t.ex. e-hälsa och andra välfärdsstjänster kommer att gå till stor det via Internet och kommer kräva en högre bandbredd, vilket fibern kan erbjuda. Bredbandsforum har tagit fram ett tekniskt opartiskt faktablad om vad du bör tänka på vid val av bredbandslösning. Läs mer här: Val av bredbandslösning.

Hur kommer man enklast igång med sin beställning av tjänster?

I vår broschyr "Kom igång med fiberhemmet" får du en bra beskrivning om hur du ansluter dig till fibernätet och kommer igång med din beställning av tjänster. Ladda ned broschyren här.

Hur går jag till väga för att starta upp min anslutning?

När du fått din medieomvandlare installerad och fått klartecken från oss att fibern är aktiverad så kan du börja beställa de tjänster du vill ha från den tjänsteleverantör du valt. Klicka igång filmen nedan så visas hur du får igång din anslutning och kan beställa.

 

Vad är bredbandswebben?

Bredbandswebben är den sida som kommer upp som startsida när du kopplar upp dig mot fibernätet. Där kan du registrera dig med dina personuppgifter för att sedan beställa tjänst samt att du skapar dig en profil som du sedan kan besöka för att kolla upp vad du har för tjänster. Du blir tilldelad användarnamn och lösenord och viktigt är att du skriver ner dessa uppgifter alternativt skriver ut dem.

Om jag inte har ett svenskt personnummer, hur beställer jag tjänst då? If I don't have a Swedish id-number, how can I order a service?

Vi rekommenderar att du tar kontakt med tjänsteleverantörens kundtjänst så hjälper de dig. We recommend you to take contact with the supplier costumer service you decide to use

Jag vill ha trådlöst Internet, vad ska jag tänka på?

Bredbandskollen visar en del tips på vad du kan tänka på vid inköp och placering av din Router för att få ett trådlöst fibernät.

 

 Vad gör jag om adress eller lägenhetsnummer på bredbandswebben inte stämmer överens med det jag har i verkligheten?

Skriv ner vad du får upp för adress och lägenhetsnummer och kontakta Årjängs Näts kundtjänst.

Om jag får upp på bredbandswebben att "Det finns redan en kund registrerad på adressen", vad gör jag då?

Kontakta Årjängs Näts kundtjänst så hjälper vi dig.

Vart vänder man sig om det inte fungerar?

I första hand ska du alltid vända dig till din tjänsteoperatör som du beställt tjänsten av. Du kan läs mer om detta på fliken Support & Felanmälan.

Ibland är det långa telefonköer till supporten. Kan Årjängs Nät hjälpa till att ringa eller felanmäla?

Tyvärr kan vi inte det. Vi har inga genvägar till supporten hos de olika leverantörerna och tjänsten är ett avtal mellan dig och din tjänsteleverantör.

Vad händer om det är ett större fiberbrott, avgrävning?

Servicetekniker skickas ut snarast om det är ett större brott eller avgrävning. Fibernätet övervakas dessutom dygnet runt av en jour som märker om en switch ligger nere. Vi försöker förstås att åtgärda avbrott så fort som möjligt. Driftavbrott meddelas via vår hemsida under Driftstatus samt oftast på förstasidan under Nyheter.

Kan jag få reda på om det är något fel under helgen om inte felet ligger hos tjänsteleverantören? Har Årjängs Nät övervakning av fibernätet?

Det finns inget telefonnummer att ringa under helgen, vi uppdaterar dock vår hemsida med driftinformation under fliken Driftstatus så snart vi kan. Övervakning av fibernätet sköts av kommunikationsoperatören Telia Öppen Fiber, vilka har övervakning över hela nätet - dygnet runt - alla dagar i veckan. Händer det något större avbrott när Årjängs Näts kundtjänst inte har öppet (t.ex. på helgen) skickas det ut en tekniker från Telia för att lokalisera vad som har hänt. Är det fel på själva fiberkabeln får vår jourhavande servicepersonal samtal från Telia.

Kan Årjängs Nät garantera att serviceavgiften inte förändras?

Svar: Nej, vi kan tyvärr inte garantera att serviceavgiften inte förändras. Dock har styrelsen i Årjängs Nät satt en budget fram till 2025 som är i balans, och vi kan därför i nuläget därför inte se att det är aktuellt med en höjning under dessa år. Årjängs Näts uppdrag bygger på att Årjängsborna ska få så billig fiberuppkoppling som möjligt.

Varför skiljer priserna på de olika Tjänsteoperatörerna?

Svar: Tjänsteoperatörerna sätter själva sina priser och det är inget som Årjängs Nät kan styra över. I vårt fall så har Tjänsteoperatörerna ett avtal med vår kommunikationsoperatör Telia Öppen Fiber. Med jämna mellanrum förhandlas dessa om och då kan priserna förändras åt olika håll.

 Kan Årjängs Nät garantera att inte nätet säljs i framtiden?

Svar: Nej, det kan inte Årjängs Nät garantera. Bolaget ägs av kommunen och det är de som ytterst bestämmer om det men det finns ett beslut taget av kommunen i fullmäktige om att Årjängs Nät förbinder sig att inte avyttra stamledningen under avtalstiden med fiberföreningarna (det är sju år kvar på befintligt avtal). Om Årjängs Nät efter avtalstidens utgång har för avsikt att överlåta eller försälja stamledningen ska kommunfullmäktige beslut om försäljning tas av två olika fullmäktigemöten som förlagts under två olika mandatperioder samt att det ska vara minst sex månader mellan sådana fullmäktigebeslut. Försäljning av stamledningen kan dock ske utan två olika fullmäktigemöten som förlagts under två olika mandatperioder med sex månader mellan om fullmäktige samt 2/3 av föreningarna godkänner detta. Vid försäljning har Nordmarkens fiberförening företräde framför andra köpare.

Årjängs Nät har en serviceavgift på 50 kr/månad och IP-Only har ingen nätavgift eftersom de inte får ta ut det enligt regler från PTS. Varför är det olika?

Svar: Årjängs Nät behöver en serviceavgift för att kunna säkerställa en kvalitativ drift på nätet. Det är heller ingen skillnad mellan Årjängs Nät och andra aktörer på marknaden såsom IP-Only. Alla har rätt att ta ut en service/nätavgift om det behövs. På Årjängs Nät har vi också hört att detta är en information som delats. Vi har därför kontaktat PTS för att få det bekräftat. Svaret från PTS är följande:

 "Uppgiften om att IP-Only inte får ta ut nätavgift på grund av PTS regler stämmer inte. Det är ett beslut som IP-only själva har tagit vad jag förstår. Det gäller som huvudregel samma regelverk för alla operatörer i Sverige.

Det undantag som finns gäller TeliaSonera, vars priser och villkor på grossistmarknaden omfattas av en särskild reglering. Detta gäller alltså endast priser och villkor som andra operatörer får betala till TeliaSonera för vissa s.k. grossisttjänster."

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 24 mars 2017