Ny industriwebb lanserad

Industriföretagen i Årjängs kommun lanserar gemensam webbplats, www.nordmarkensnaringsliv.com Länk till annan webbplats.

I ett unikt samarbete har en gemensam webbplats tagits fram där industriföretagen marknadsför sig till potentiella kunder och samarbetspartners.

Tillsammans är vi starka

I Årjängs kommun finns industriföretag som är expansiva och konkurrenskraftiga både nationellt och internationellt. Det finns en stark vikänsla som innebär att företagen hjälper varandra med tips och råd men även mer handfast med utrustning eller personal när det behövs.

Den gemensamma webbplatsen är ytterligare ett sätt att stärka vikänslan. Nordmarkens Näringsliv och industriföretagen arbetar tillsammans för att stärka näringslivet i vår kommun.

Jag är övertygad om att vi alla tjänar på att samarbeta. Webbplatsen för industrin är ett första steg för att attrahera fler affärer till vår kommun. Vi välkomnar fler att hänga på och kan tänka oss att komplettera med fler branscher säger Mikael Swartz, VD Lennartsfors AB

Attraktiv etableringsort

I hjärtat av Skandinavien med Norge som närmsta granne i väster har Årjängs kommun ett strategiskt läge med endast 1,5 timme till Oslo.

Vi vill att företag på båda sidor om gränsen som saknar kapacitet, kunskap eller utrustning för sin produktion ska känna till att här finns det företag med stor kompetens och lång erfarenhet av att leverera högklassiga produkter inom ett brett område. Webbplatsen ska också vara en del i att attrahera nyetableringar och visa upp vad som produceras i vår kommun.

Vi måste bli bättre på att förmedla våra styrkor! Årjäng har många fördelar ett perfekt läge ”mitt i Skandinavien” och att vi i stort sett kan garantera våra kunder leveranser utan förseningar är några, säger Morgan Sahlin, Sverigechef, HANZA

Kampanj

Företagen vill i första läget prioritera den norska marknaden därför finns sidan på två språk. Inom kort kommer vi att starta en kampanj för att attrahera norska affärer till vår kommun.

Önskemål från näringslivet

Industriwebben har tagits fram efter önskemål och i samarbete med våra industriföretag. En styrgrupp bestående av Morgan Sahlin, Sverigechef på HANZA, Mikael Swartz, Lennartsfors AB och Magnus Jonsson, Nokalux AB har varit delaktiga i hela processen.

Det ska bli spännande att se hur vårt samarbete utvecklas och hur vi kan vässa vårt erbjudande ytterligare säger Magnus Jonsson, VD Nokalux AB

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elenor karlsson