Näringslivsprojekt

Samarbete och ledarskap

Vi deltar i ett flertal projekt för att utveckla näringslivet i Årjängs Kommun. Här kan du läsa mer om några av dessa projekt.

Under sommaren 2020 startade projektet Hållbar export i Westra Wermland. Projektet kommer att syfta till en ökad export mot Norge och vänder sig till små- och medelstora företag i Säffle, Arvika och Årjäng.

Inom ramen för projektet kommer företagen att kunna få stöd och coachning i frågor kring, sälj, marknadsföring, organisation för tillväxt, kontakter på norska marknaden, digital synlighet och hållbarhet.

Projektet ägs av Säffle kommun och pågår till 31/8 2023.

Läs mer: Hållbar Export i Westra Wermland Länk till annan webbplats.

Pandemin har påverkat invånare, företag och verksamheter i Värmland, inte minst har den stängda gränsen bidragit till påverkan för gränshandel och besöksnäring.

Arvika, Eda, Årjäng och Torsby kommuner fick stöd av regionen för att diskutera stödinsatser. Arbetet har resulterat i Utvecklingskontor västra Värmland som omfattar två projekt.

Det delprojekt som gäller näringslivet pågår till den 31 oktober 2023 och omsluter 12 miljoner kr. Projektet finansieras av EU, Region Värmland och de fyra kommunerna. Projektet har ett fokus på små och medelstora företag samt platsutveckling i gränskommunerna. Prioriterade företag är branscher som drabbats särskilt hårt av pandemin som handel/gränshandel besöksnäring. Arvika Näringslivscentrum driver projektet i nära samverkan med kommunernas näringslivsenheter och nära företagen.

Projekten drivs med stöd från:

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elenor karlsson