Utbildningskontoret BUN

Vid utbildningskontoret, BUN hittar du verksamhetschefen för barn och utbildning, barnomsorgschef och andra befattninghavare som jobbar med ledning av skol- och barnomsorgsfrågor samt kost och lokalvård

Kontakter

May Bjerklund  

Verksamhetschef för Barn- och utbildning. May har det övergripande ansvaret för skolverksamheten.

Barnomsorgschef

Barnomsorgschef har det övergripande ansvaret för barnomsorgen och har även hand om handläggning av barnomsorgsfrågor och ansökningar/placeringar till förskola och fritidshem

Gunn Toverud

Förvaltningsekonom. Gunn har hand om det ekonomiska för hela förvaltningen.

Andrea Grindenäs

Nämndsekreterare. Andrea är Barn- och utbildningsnämndens sekreterare.

Kristina "Tina" Kristiansson

Handläggare inom barnomsorgen. Tina handlägger barnschema, inkomstuppgifter, uppsägningar och fakturering. Hon är också ansvarig för de IT system vi använder inom BUN samt har en del vikariesamordning inom BO, kost och lokalvård.

Anna-Lena Göransson

Kostchef. Anna-Lena ansvarar för all kost i kommunen, från barnomsorg till äldreomsorg

Veronica Kihlström

Lokalvårdschef. Veronica ansvarar för all lokalvård i vår kommun. Hon har också vikariesamordning inom BO, kost och lokalvård i sin tjänst

Lotta Gustafsson
Skolskjutssamordnare. Lotta organiserarskolskjutsarna i kommunen. Lotta tillhör utbildningskontoret som skolskjutssamordnare men är placerad vi Årjängs gymnasieskola

Inger Zetterqvist
Vikariesamordnare och assistent. Har ansvar för att introducera nya vikarier inom BO, kost och lokalvård.

Fanny Byström

Vikariesamordnare. Fanny har ansvar för vikarierna inom skolan. Introducerar även nya vikarierText

Kontakt

 • Verksamhetschef BUN

  May Bjerklund

  0573-142 01 may.bjerklund@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 30 Årjäng

  Verksamhetschef för Barn- och utbildning. May har det övergripande ansvaret för skolverksamheten.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: madelén alfredsson