Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Öppen förskola

{"X":0.1925,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}
Barn med målarfärg på händerna

Är till för barn mellan 0-6 år, i sällskap med förälder eller annan vuxen och är en del av familjecentralen.

Öppen förskola finns i Årjängs tätort. Den öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar som har barn i åldern 0-6 år. Barn och vuxna deltar tillsammans i verksamheten. Verksamheten är avgiftsfri.

Den öppna förskolan ingår i familjecentralen tillsammans med MVC, BVC och Individ och familjeomsorgen.

Öppettider

Vår verksamhet är igång och har följande öppettider vårterminen 23:

Mån Spädbarnscafé 09.00 - 12.00 för barn upp till 1 år.

Tis Spädbarnsgrupper, fasta grupper.

Ons 09.00-12.00 Alla är välkomna

Tors -

Fre 09.00-12.00 Alla. Frukost från ca. 09,00

Välkomna

För barnets bästa

Barnhälsoteamet kontaktas när det finns frågetecken angående barns och gruppers utveckling ur ett socialt, medicinskt, psykologiskt och pedagogiskt perspektiv.

Kontakt

 • Verksamhetschef BUN

  May Bjerklund

  0573-142 01 may.bjerklund@arjang.se

  Besöksadress

  Storgatan 66

  Postadress

  672 30 Årjäng

  Verksamhetschef för Barn- och utbildning. May har det övergripande ansvaret för skolverksamheten.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: madelén alfredsson