Klagomålshantering

Vi vill bli bättre för din skull!

Klagomålshantering

Vi vill bli bättre för din skull! Du kan hjälpa oss genom att lämna dina synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål på verksamheten.

Enligt 4 kap 8§ i skollagen gällande från 1 juli 2011 ska det finnas rutiner för klagomål: "Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt."

Så här kan du lämna dina synpunkter/klagomål:

  • A. Till berörd personal
  • B. Till rektor/förskolechef för enheten
  • C. Via e-tjänst

Alla skriftliga synpunkter som inkommer till enheterna eller genom registreras, sammanställs och redovisas till den politiska nämnden två gånger per år. Om du inte kan ladda ner blanketten eller använda dig av webbenkäten kan du kontakta någon på Barn- och utbildningskontoret som gärna hjälper Dig. Blanketten finns även att hämta på ditt barns förskolas eller skolas expedition.

Önskar Du som anmälare ett personligt svar måste kontaktuppgifter (namn, adress och telefonnummer) fyllas i.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson