Val av skola

Alla elever hör till en särskild kommunal grundskola. En del elever vill dock av olika anledningar byta skola.

Val av skola

Alla elever hör till en särskild kommunal grundskola. En del elever vill dock av olika anledningar byta skola.

Vårdnadshavarna har rätt att välja vilken skola barnen ska gå i. I första hand blir barnen placerade i en skola nära hemmet. Om ni väljer en annan skola får ni själva ordna skolskjutsen.

När elever flyttar hit från en annan kommun ska vårdnadshavarna kontakta den skola som eleven tidigare gått i och begära en utflyttningsanmälan som ska skickas till oss.

Vid val av skola i kommunen ska vårdnadshavare använda särskild blankett för detta ändamål. Klicka på länken i fältet till höger så kommer det upp en blankett som Du ansöker om grundskoleplats på. Blanketten kan också beställas/hämtas på utbildningskontoret och i respektive skola.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson