Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Studie- och yrkesvägledning

Vad är du bra på och vad vill du göra i framtiden?

Studie- och yrkesvägledning

Vad är du intresserad av? Vad är du bra på och vad vill du göra i framtiden? Detta är frågor som studie- och yrkesvägledaren på din skola kanske kan hjälpa dig med.

Du som går i grundskolan har tillgång till personal som kan hjälpa dig med vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesvägar. Vägledaren hjälper dig gärna med din framtidsplanering. Studie- och yrkesvägledaren ska hjälpa dig att fatta egna och välgrundade beslut genom att du

  • Blir medveten om dig själv, dina behov, intressen och förutsättningar
  • Ser dina möjligheter och begränsningar
  • Hjälpa dig söka och värdera information om utbildningar och arbetsliv

Vägledaren är opartisk och oberoende och har enbart dig som elev i fokus.

Studie- och yrkesorientering förekommer i undervisningen i olika former. Vägledaren arbetar då tätt tillsammans med ansvarig lärare. Målet för vägledningen och skolans studie-och yrkesorientering är att ge dig förutsättningar så att du kan göra ett väl genomtänkt val till gymnasieskolan.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson