Stöd i grundskolan

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara sina studier. Skolan har skyldighet att ge särskilt stöd till elever som har svårigheter.

Om det visar sig att ett barn behöver särskilda stödåtgärder utreder skolan detta och ett åtgärdsprogram utarbetas. Av åtgärdsprogrammet ska framgå vilka behov barnet har och hur dessa ska tillgodoses i skolans organisation och på individnivå. Av åtgärdsprogrammet ska framgå hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Nordmarkens skola 7 - 9

I Studierummet erbjuds ett alternativ för de högstadieelever som av olika anledningar inte kan tillgodogöra sig undervisningen i ordinarie klass. Tanken är att erbjuda en lugn och trygg arbetsmiljö och på så sätt skapa de bästa förutsättningar för en positiv skoltid. Eleven har sin tillhörighet i klassen. Ett individuella schema upprättas för varje enskild elev.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson