Det är enkelt att visa sin biljett med nya skolbuss-appen.

Skolskjutsar och bussar

Elever i grundskolan har rätt till skolskjuts och du behöver inte ansöka om det. För elever med särskilda behov av skolskjuts ska en ansökan göras varje nytt läsår.

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever i grundskola behöver inte ansöka

Elever i grundskolan har rätt till skolskjuts under förutsättning att villkoren i skolskjutsreglementet är uppfyllt. Reglerna för skolskjutsar i Årjängs kommun hittar du under relaterade dokument längst ner på sidan. Du behöver inte ansöka om skolskjuts, detta sköts av kommunen.

NYHET! Digital skolbiljett

I samband med skolstart i augusti 2022 lanserar Värmlandstrafik digital grundskolebiljett för alla som åker till och från skolan i Årjängs kommun med linjetrafik buss.

Att ha biljetten i appen i stället för ett fysiskt plastkort har flera fördelar

  • Enkelt för dej att alltid ha biljetten nära till hands i mobilen.
  • I appen finns även tidtabeller, störningsinformation och realtidskarta.
  • Smart för miljön.

Beställning av digital grundskolebiljett eller fysiskt kort gör du längre ner på sidan från och med 1 augusti.

Lämna ansökan när:

Det finns tillfällen då du ska ansöka om skolskjuts till ditt barn.

Elever som:

  • går i grundsärskola
  • har växelvis boende
  • har gjort skolval
  • har särskilda omständigheter
  • du flyttar under ett läsår

Ansök senast 31 maj inför varje läsår

Det är långa handläggningstider inför nytt läsår så vi behöver ha din ansökan senast den 31 maj, gäller alla ansökningar utom de som flyttar under läsåret.

Om du ansökt om skolskjuts i mån av plats så är det inte förrän vid skolstart som det beslutas. Det är först då som alla in-/utflyttningar som skett under sommaren har blivit gjorda och man ser om det finns extra platser kvar i bussarna. Tills man får beslut så är det vårdnadshavare som ansvarar för att eleven kommer till och från skolan. Handläggningstiden kan vara 3 veckor vid skolstart.

Växelvis boende

Kommunen är skyldig att pröva behovet av skolskjuts om ditt barn har växelvis boende. Boendeformen ska vara ett fast arrangemang som är förankrat i lagstiftningen. Det betyder att barnet är folkbokförd i sitt skolområde och vistas ungefär lika mycket samt har ett varaktigt boende hos båda föräldrarna. Båda vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i Årjängs kommun.

Val av annan skola

Du kan ansöka om skolskjuts för ditt barn i mån av plats. Om din ansökan beviljas åker barnet med ordinarie turer och hållplatser till dess att du meddelas om annat. Sådan förändring kan ske mitt under pågående termin och med kort varsel.

Särskild omständighet

Du kan ansöka om skolskjuts vid särskild omständighet. Beslut fattas av Barn- och utbildningsnämnden.

Avståndsregler

Du kan ansöka om skolskjuts om du uppfyller dessa avståndsgränser. Det är förälder eller målsman som ansvarar för att barnet kommer till och från hållplatsen. Rätten till skolskjuts gäller inte inom tätbebyggt område eller till och från fritidsverksamheter.

Avståndsregler

Årskurs

km

Förskoleklass (6 år) + grundskola åk 3

mer än 2 km

Grundskola åk 4 - 6

mer än 3 km

Grundskola åk 7 - 9

mer än 4 km

Ansökningsblankett för detta finner du i länken nedan. Fyll i dokumentet och skicka den till kommunens skolskjutshandläggare. Ansökan ska skickas in senast senast 31 maj.

Elevskjutslista skickas hem

Alla elever som är berättigade till skolskjuts har en egen elevskjutslista som skickas hem inför varje nytt läsår.

Skolbussar

Vänta på skolbuss

Skolbussarna kör efter tidsscheman utifrån skolornas start- och stopptider. Om ditt barn slutar tidigare en eller flera dagar i veckan blir det väntetid på skolan till bussen går hem. Håltimmar tas inte hänsyn till.

Missat bussen?

Om ditt barn missar bussen är det du som förälder som ansvarar för att eleven kommer till skolan. Kommunen står inte för eventuella extra kostnader som du får i samband med detta.

Sen eller utebliven buss på morgonen

Om bussen inte kommer kan den vara försenad eller ha blivit inställd. Om detta händer hittar du information gällande skoltrafiken på Värlmandstrafiks sida https://www.varmlandstrafik.se/aktuella-storningar-i-skoltrafiken/ Länk till annan webbplats. för att ta reda på när bussen kommer eller om den är inställd.

Tidtabeller och andra nyttiga länkar

Värmlandstrafik

Länkar till tidtabeller och annan hjälp


Arvika-Koppom-Årjäng

Linje 104 Länk till annan webbplats.

Karlstad-Grums-Årjäng-Töcksfors

Linje 700 Länk till annan webbplats.

Töcksfors-Östervallskog, Östervallskog-Töcksfors

Linje 702 Länk till annan webbplats.

Om skolbussen inte kommer sök information på Värmlandstrafik för att ta reda på när bussen kommer eller om den är inställd.

Trafikstörningar Länk till annan webbplats.

Information om giltighetsbevis

öppna fil , 31.7 kB.

Hur ser trafikläget ut i länet?

Trafikläge för tåg och buss Länk till annan webbplats.


Västtrafik

Länk till tidtabell


Årjäng-Gustafors-Bengtsfors

Linje 755 Länk till annan webbplats.

Här kan du titta på tre korta filmer som vänder sig till barn mellan 6-12 år som ska börja åka skolskjuts. Filmerna ger tips och råd till hur ditt barn åker säkert till och från skolan.

Före resan Länk till annan webbplats.

Under resan Länk till annan webbplats.

Säkerhet ombord Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson