Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Nordmarkens skola 7-9

{"X":0.11,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Nordmarken skola 7-9

Nordmarkens skola 7-9 ligger i Årjängs tätort och är en skola med elever från årskurs 7 upp till årskurs 9. I årskurs 7-9 finns cirka 300 elever och ca 60 personal.

Nordmarkens högstadium

Nordmarkens skola 7-9 är relativt nybyggd och togs i bruk hösten 2015. Skolan är kommunens enda högstadieskola och här går således alla kommunens högstadieelever. Den är ljus och luftig, utan långa korridorer. Skolan använder sig av modern teknik vilket innebär att varje klassrum har interaktiva tavlor och alla elever har en egen dator. Skolan är i huvudsak organiserad i fem paralleller. Här finns specialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och genom elevhälsan finns tillgång till skolpsykolog och skolläkare.

Skolcafeteria

Man välkomnas av skolans café när man går in i huvudentrén där elever kan köpa frukost, smörgåsar, frukt, varma eller kalla drycker och annat under skoldagarna. Här finns också microvågsugnar om man vill värma mat.

Skolbibliotek

Skolan har ett välurustat modernt skolbibliotek som förutom att låna ut böcker, har läsgrupper m.m. för elever på låg- och mellanstadiet. Högstadiets elever lånar alla sina läroböcker här.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson