Grundsärskola

På grundsärskolan får barnen utvecklas utifrån sin förmåga

För barn med funktionsnedsättning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser.

Särskola på grundskolenivå

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Grundsärskolan följer Läroplan för grundsärskolan 2011. Grundsärskolan i Årjängs kommun finns på Nordmarkens skola.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson