Stenhuset

{"X":0.1725,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Förskolan Stenhuset

Förskolan är belägen i lokalerna på Töcksfors skola och vi äter alla våra måltider i skolans matsal. Vi har ett nära samarbete med förskoleklass och fritidshemmen och fin skogsmiljö, sporthall och isbana på skolområdet.
Förskolan Stenhusets utbildning med 5-åringar är en tillfällig lösning för att figöra förskoleplatser i Töcksfors till yngre barn på mer anpassade förskolor.
Inför läsåret 2022 kommer förskolan Paletten vara inflyttningsklar på Kallnäset norr om Töcksfors. Då återgår vi till att 5-åringar är integrerade i förskoleverksamheten med övriga barn i åldern 1-4 år.

En avdelning

På förskolan Stenhuset går alla barn i Töcksforsområdet som är 5 år.

Vision och arbetssätt

Vår vision "Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar." Skolverket 2018 Lpfö18

Vårt arbetssätt är tematiskt, vilket innebär att vi under år ska jobba med alla ämnen från läroplanen, språk och kommunikation, naturvetenskap, matematik, lek, digitalisering, social kompetens och värdegrund.
Vår utgångspunkt är att barnen är kompetenta individer som klarar mycket själva, till exempel, klä sig själva, ta mat själv och så vidare. Det är viktigt att vi är lyhörda för barnens behov och intresse. Om vi ger barnen möjlighet till inflytande så tror vi att utbildningen blir mer lustfylld och lärorik.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: madelén alfredsson