Klimpen

{"X":0.0925,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Förskolan Klimpen

Förskolan Klimpen ligger naturskönt i Sillerud i nära anslutning till Svensbyns skola.
Förskolan har nya fina lokaler och har en vacker varierad utemiljö. Ute har vi tillgång till stora lekytor, skog, samt till skolans lekplats och hockeyrink.

Två avdelningar

Guldkornet
På Guldkornet går barnen som är mellan 1 och 2 år.

Guldgruvan
På Guldgruvan går barnen som är mellan 2 och 4 år.

Våran mat lagas och hämtas i köket på Svensbyns skola.

Vision & arbetssätt

På vår förskola tycker vi att det är viktigt med trygghet, något som vi ser som grunden för ett bra lärande. Vi ger även stort utrymme för lek, då detta också är något som vi anser gynna lärandet.

Vi nyttjar vår utemiljö genom att vara ute mycket. Vi leker ute på gården men går också iväg på promenader, bland annat till hembygdsgården och skogen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson