Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barn som bläddrar i en bok
Barn som bläddrar i en bok

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Verksamheten beräknas öppna hösten 2024

Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder barnsomsorg på obekväm arbetstid, till barn vars vårdnadshavare har sin arbetstid förlagd utanför den ordinarie förskolans och fritidshemmets öppettider.

Barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis) bedrivs på förskolan Pillret, avdelning Gul. Verksamheten erbjuds till barn 1–13 år.

Plats kommer att kunna sökas på kommunens hemsida

Plusbox

Barn som är mellan 1–13 år vars vårdnadshavare arbetar på obekväm tid. Om barnets båda vårdnadshavare bor tillsammans ska båda vårdnadshavare arbeta på obekväm tid. Det gäller också personer som bor tillsammans som sambos, även om den ena personen inte är vårdnadshavare till barnet. I de fall vårdnadshavare bor på olika ställen ska familjen försöka lösa barnomsorgen själva, beroende på avståndet. Det finns ingen laglig eller generell rättighet att få omsorg på obekväm arbetstid, en behovsprövning sker av varje ansökan. Vårdnadshavarnas ansvar för att själva hitta lösningar på barnets behov av omsorg kvarstår. Det kan till exempel röra sig om att få sina arbetstider förlagda till vardagar eller dagtid istället för veckoslut eller kvälls- och/eller nattetid.

Omsorgsbehovet ska vara stadigvarande och kontinuerligt under minst 6 månader med minst 4 tillfällen per månad.

Barnet måste vara folkbokfört i Årjängs kommun.

Barnet behöver ha en ordinarie förskole placering i minst en månad innan ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid görs.

Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Gul har öppet vardagar mellan 17.30-07.00 och under helger 00.00-24.00. Var tredje vecka kommer Gul att ha stängt på helgen, se mer information under rubriken helgstängt.

Stängda dagar

· Julafton, juldag och annandag jul

· Nyårsafton och nyårsdagen

· Långfredag, påskafton, påskdagen och annandag påsk

· 1 maj

· Kristi himmelsfärds dag

· 6 juni

· Midsommarafton och midsommardag

· Vid akut oplanerad frånvaro av ordinarie personal utifrån barnens trygghet och säkerhet

Helgstängt

För att säkerställa att alla barn får ledigt minst en helg i månaden hänvisar vi till barnkonventionens Artikel 31 Barnet har rätt till lek, vila och fritid och utifrån det kommer barnomsorg på obekväm arbetstid vara stängd var tredje helg.

Under helgerna när Gul har stängt ska barnet hämtas senast klockan 22:00 på fredagen. Stängt till och med måndag morgon.

Datum för stängning 2024 ser ni nedan:

· 31-1 augusti/september

· 21-22 september

· 12-13 oktober

· 2-3 november

· 23-24 november

· 14-15 december

Du ansöker om placering via vår e-tjänst som du hittar på Årjängs kommuns hemsida. Ansökan behöver göras minst en månad innan omsorgsbehovet uppstår.

Innan plats erbjuds kommer familjen att prövas och behöva uppvisa:

· Arbetsgivarintyg.

· Arbetsschema som är styrkt av arbetsgivare och som intygar att arbetsgivaren inte har möjlighet att erbjuda arbete under dagtid.

· Intyg att barnomsorg inte kan lösas på egen hand.

Närvarotid är den tid då både vårdnadshavare och sammanboende arbetar samt restid. Aktuellt schema över barnets omsorgsbehov ska alltid lämnas in i så god tid som möjligt eftersom det ligger till grund för personalens schema och bemanning. Schema ska dock lämnas in senast 14 dagar i förväg (det gäller även ändringar i schemat). Undantag kan ske i samråd med personal och rektor.

Schemaändringar ska anmälas via sms samt läggas in i Edlevo senast två veckor innan omsorgsbehovet.

Sjukfrånvaro och ledigheter anmäls via Edlevo samt att ni skickar ett sms till avdelningens telefon.

Frånvaro eller ändringar utan anmälan är grund för avstängning av platsen.

Längsta sammanhängande tillsynstid som barnet kan vistas i verksamheten är tre dygn (så lång tid är dock mycket olämplig för ett barn). Bedömning om vad som kan vara acceptabelt görs av rektor. Barnet ska ha minst två dygn ledighet per vecka.

Barn som ska fått plats i barnomsorg på obekväm arbetstid skolas in och vårdnadshavare deltar i verksamheten tillsammans med sitt barn efter överenskommelse med personal.

Barnomsorg på obekväm arbetstid innebär per automatik en heltidsdebitering. Taxa enligt ordinarie regelverk. För mer information kring avgifter, besök Årjängs kommuns hemsida.

Antal platser

Antal platser är begränsat. Maxantalet barn som samtidigt kan vara på förskolan är:

· 6 platser nattetid

· 12 platser kvällar/helger

Om behov av fler platser uppstår anmäler placeringshandläggare det till barnomsorgschef för vidare utredning om eventuella nödvändiga förändringar.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden för barnomsorg på obekväm arbetstid är en månad. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Barnomsorgschef kan, om en plats inte utnyttjas, skriftligen säga upp platsen efter två månader.

Dubbla placeringar

Barn som är placerade vid en annan förskola eller fritidshem och som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds dubbel placering. Det innebär att barnet behåller sin ordinarie placering under dagtid, men vistas på Gul under övrig tid

Vårdnadshavare ansvarar för transporten till och från Pillret/Gul. Det gäller även förflyttning mellan ordinarie förskola eller fritidshem och Pillrets förskola, avdelning Gul.

Lämning och hämtning

· Avdelningen öppnar 06.00 för hämtning

· Barn hämtas senast 07.00 på vardagar

· Lämning kvällstid sker senast 19.00

· Barn som inte ska övernatta hämtas senast 22.15

Om vårdnadshavare inom ramen för arbetstid och restid hinner till Gul innan 22.15, ska barnet hämtas.

Nattning av barn

· Nattning av yngre barn sker cirka 19.00-19.30

· Nattning av äldre barn sker cirka 20.00-21.00

Måltider

· Middag serveras varje dag cirka 18.00-18.30

· Frukost serveras lördag och söndag cirka 08.30

· Lunch serveras lördag och söndag cirka 12.00

· Mellanmål serveras lördag och söndag ca 15.00

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: emma posio