Anpassad skola

Anpassad skola ska ge dig med funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter dina förutsättningar. Utbildningen ska bidra till personlig utveckling och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Skolformerna ändrade namn juli -23

  • grundsärskolan byter namn till anpassad grundskolan
  • gymnasiesärskolan byter namn till anpassad gymnasieskolan
  • komvux som särskild utbildning byter namn till komvux som anpassad utbildning

Anpassad grundskola

På grundskolenivå kallas utbildningen för anpassad grundskola. Vi har även en fritidsavdelning som heter Kvadraten. Om denna kan du läsa under friridshem

Anpassad gymnasieskola

På gymnasienivå kallas Anpassad skola för Anpassad gymasieskola.

Anpassad utbildning

Är du vuxen med funktionsvariation eller förvärvad hjärnskada kan du läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå på komvux. I Årjäng kallas verksamheten för Komvux som anpassad utbildning.

Individens lärande och utveckling i fokus

I Anpassad skola arbetar pedagogerna med att skapa en studiemiljö som erbjuder goda villkor för individens lärande. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor, sitt tänkande och göra framsteg utifrån sina förutsättningar. Anpassad skola arbete är att utmana och stimulera elevens lärande och att ge stöd i den utveckling som sker.

Anpassad skola styrs av Skolverket tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: sonja lundström