Offentlig gestaltning

SMUG och träd
SMUG

Nu är urvalsprocessen klar och här följer en presentation av konstnärerna som fick uppdrag.

Aleksandra Stratimirovic Länk till annan webbplats.
Område 1 - Gavel yttervägg norr , 372.7 kB.
Daniel Diamant Länk till annan webbplats.
Område 3 - Multibassäng , 490.2 kB.
Navet Länk till annan webbplats.
Område 4 - Vägg simhall , 579.4 kB.
Charlotta Hammar Länk till annan webbplats.
Område 5 - Vägg simhall , 810.3 kB.

Se hur Daniel Diamant arbetar med sin konst Länk till annan webbplats.
Lotta Hammars idéskiss , 860.4 kB.

Av budgetsjäl så är vi tvugna att avstå område 6 och avvakta med område 2.
Beslut , 44.7 kB.


Nu är intresseanmälan AVSLUTAD

Arbetet går vidare med att välja ut konstnärer till de olika områden som vi valt. Ett grannlaga arbete då vi fick in 115 bidrag. Vi kommer allt eftersom att berätta här vilka dom är och var de ska gestalta i och på Årjängs nya Bad och Friskvårdscentral.

Konstnärlig gestaltning i nya Bad och friskvårdscenter

Årjängs kommun inbjuder konstnärer att lämna intresseanmälan för konstnärlig gestaltning i kommunens nya Bad och friskvårdscenter.
Den gamla simhallen stod klar 1974. 2020 beslutade Årjängs kommunfullmäktige att bygga ett nytt.
Bad och friskvårdscenter som beräknas vara klar första kvartalet 2024.

Bad och friskvårdscenter är populär med många olika aktiviteter för alla åldrar. Omkring 90 000 personer besöker simhallen varje år. I antalet besökare ingår både allmänhet och elever i kommunens simundervisning.

Lämna in en intresseanmälan för konstnärlig gestaltning

I Årjängs kommun tillämpas enprocents-regeln. Det innebär att vid om- och tillbyggnation ska en procent av projektkostnaden användas till konstnärlig gestaltning.

Nu bjuder vi in konstnärer till att lämna intresse för konstnärlig gestaltning i och på nya Bad och friskvårdscenter.
Skicka in intresseanmälan till

Årjängs kommun
Marie Pettersson
Box 906
672 29 Årjäng

marie.pettersson@arjang.se

Sökande ska

- vara professionellt verksam konstnär.
- ha konstnärlig högskoleutbildning eller varit yrkesverksam som konstnär i minst tre år.
- ha uppvisat hög kvalité i sina konstnärliga uttryck.
- ha erfarenhet av att arbeta med konst i offentlig miljö.
- kunna uppvisa exempel på högkvalitativa platsspecifika verk, tillfälliga eller permanenta.
- vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via ett företag med F-skatt.


Utifrån intresseanmälningarna kommer flera konstnärer att erbjudas skissuppdrag.

Ansökningsperiod
Intresseanmälan ska vara inskickad senast 15 januari 2023. Intresseanmälan som inkommer efter ansökningstidens utgång får ej prövas.

I början av februari tilldelas konstnärerna skissuppdrag. Skisserna för den konstnärliga gestaltningen ska vara inlämnade senast 15 april 2023. I slutet av maj tas det slutgiltiga beslutet om vem/vilka som får uppdraget om att utföra den konstnärliga gestaltningen i nya simhallen.

Ledord för uppdraget

  • Skog
  • Häst
  • Troll
  • Lekfullhet
  • Nyfikenhet
  • Respekt
  • Rörelse
  • Vatten
  • Träning

Platsen för konstnärlig gestaltning

Miljön i en simhall ställer högre krav på material. Konstnären behöver därför ta hänsyn till att verket ska klara fukt och temperaturskillnader.

I simhallen finns 6 områden lokaliserade för konstnärlig gestaltning. Konstnären kan välja att arbeta med ett av de sex områdena eller med flera.

Område 1 Gavel, yttervägg norr , 372.7 kB.

Område 2 Entréområde utomhus , 362.2 kB.

Område 3 Vägg multibassäng , 490.2 kB.

Område 4 Vägg simhall , 579.4 kB.

Område 5 Långvägg simhall , 810.3 kB.

Område 6 Vägg korridor , 216.3 kB.

Planritning , 524.6 kB.

Budget

Den totala budgeten för de konstnärliga gestaltningarna är 1.214.500 kronor inklusive arvode för skissuppdragen. Budgeten delas upp på de medverkande konstnärerna. Kostnader för produktion av konstverk, arvode, eventuellt markarbete, belysning, frakt, montering, boende och resekostnader samt övriga kostnader ska täckas av angiven budget.

Det konstnärliga rådet

Beslut om vilka som får skissuppdrag för konstnärlig gestaltning samt det slutliga beslutet om gestaltningen i simhallen står kommunens Rådet för konstnärlig gestaltning för.

Rådet består av Kulturchef/sakkunnig konst, kulturutvecklare/sakkunnig konst, fastighetschef, en politiker från arbetsutskottet, samt enhetschef.

Vid bedömning av intresseanmälningar tas följande i beaktande av rådet:

- Möjlighet till genomförande inom angiven budget

- Estetiska och konstnärliga aspekter

- Tolkning av uppdraget

- Underhållsaspekter, tekniska lösningar och hållbarhet.

Nya simhallen Årjäng

Vårt gemensamma offentliga rum.

Arbetsgrupp för offentlig gestaltning
Vi har en arbetsgrupp bestående av politiker ur Kultur- och Fritidsnämnden samt tjänstemän.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår yttre miljö och har bland annat tänkt en utveckling av vår skulpturpromenad, "Tre kilometer skulptur". Vi vill tillsammans med Kyrkeruds folkhögskola skapa en skulpturpark i deras trädgård som en början eller ett slut på promenaden, beroende på var man startar. Vi vill också tydliggöra att Kyrkeruds folkhögskola, Konstskolan i Värmland är just en plats för konst, kultur och konstnärlig utbildning och av stor betydelse för vår kommun.

Vi vill också utveckla och platsbygga konst i vår offentliga miljö i hela vår kommun.

1%-regeln
Årjängs kommun arbetar efter 1%-regeln sedan 2019, vilket innebär att vid all ny, om och tillbyggnad avgår 1% av totalbudgeten till offentlig gestaltning. Här finner du fullmäktiges beslut och du kan även läsa mer om rekommendationen , 2.6 MB. att arbeta utefter regeln.
Stefan Sköld, Kultur-och Fritidschef:
"Offentlig utsmyckning är en viktig del i dagens samhällsutveckling och vi jobbar
i Årjängs kommun med 1% regeln vilket innebär att 1 % av budgeten vid ny- och ombyggnation går till konstnärlig utsmyckning/gestaltning. Konst väcker ofta känslor och smaken är olika. Vår målsättning med den offentliga konsten/gestaltningen är att skapa en helhet i samhällsbygget och en attraktivare miljö att leva och bo i."


Vi vill satsa på den yttre miljön och det offentliga rummet i vår kommun. En skulpturpromenad från Årjängs centrum till Kyrkeruds folkhögskola är ett exempel på en sådan satsning. Men det har också hänt en hel del i hela vår kommun, du ser vad längre ner på sidan.

Här kommer vi presentera våra senaste inköpta konstverk.

A Rainha eller The Queen

Konstnär Auli Korhonen Länk till annan webbplats.
Med placering på Kiosktorget, Töcksfors centrum. Installerad oktober 2022

Text om verket från en utställning i Mariehamn där A Rainha ställdes ut förra sommaren. Skulpturen har fått sin inspiration från den gamla staden Sintras som är med på Unescos världsarvslista. I denna gamla och delvis ruinlagda stad på Sintrabergets sluttningar har kungar och drottningar i århundraden bott i sina slott och palats och sökt skydd mot hettan under de varma sommarmånaderna.
”A Rainha” har inspirerats av den atmosfären.

På den filosofiska nivån representerar verket den livskraft som styr födelsen och bärkraften i livet. Drottningen fattar själv beslut för hela nationen; i statyn väller evolutionen ut på otaliga sätt från en enda punkt.

Skulpturen är utförd i Portugisisk marmor samt sockel i betong.

Stefan Sköld, kultur- och Fritidschef:
Valet av platsen beror bland annat på kopplingen till vatten som jag fick när jag såg verket och att platsen intill kanalen, kvarnen och kraftstation passade verket också"

The Queen
A Rainha konstnär: Auli Korhonen

Drake i Bohusgranit, konstnär Lolo Funck

Placering i Låg - mellanstadiets trädgård, Nordmarkens skola monterad oktober 2022

konstnär Lolo Funck
Drake i Bohusgranit konstnär Lolo Funck Foto: Lars Brander

Tre kilometer skulptur
I samband med Nordiskt stenskulptursymposium , 21.3 MB. 2011 skapades vår Tre kilometer skulptur , 2 MB., en promenad som sträcker sig från Trolltorget i centrum utefter Storgatan och vidare ut till Kyrkeruds folkhögskola.
Det vi ville var dels att knyta ihop de två områdena genom ett intressant promenadstråk, och dels att få till en upplevelse för både kommuninnevånare och besökare.
Promenaden är ständigt i utveckling och nu utökar vi med en skulpturpark vid Kyrkeruds folkhögskola. Här ska finnas plats för fasta installationer med olika uttryck och tekniker samt plats för tillfälliga utställningar och konstverk.

En skulptur som heter "Triad", står placerad på en gräsyta längs Storgatan och mittemot Silbodals kyrka.
Triad konstnär: Uwe Kersten

Skulpturpark
Konstverket monterades i maj 2020 och tanken var att det skulle stå färdigt när Kyrkeruds folkhögskola skulle jubilera till 50 år som estetisk folkhögskola den 23 maj, men på grund av Covid-19 så får den offentliga invigningen ske vid ett senare tillfälle.

Konstnären Marie Hettwers egna ord
Jag hade en idé om att flytta ut en klassisk utställning i det offentliga rummet och göra den storskalig. Jag placerade in svartvita fotografier i guldramar som en kommentar på fotografiets tidigare ställning i konstvärlden och den klassiska inramningen av oljemålerier.
Läs mer om Marie Hettwer Länk till annan webbplats.

Christian Gabel och Ismael Ataria
När jag bygger upp utställningar vill jag spela an på fler sinnen, jag använder ofta rekvisita och musik för att skapa en viss stämning. Till detta verk bjöd jag in och anlitade musikern Christian Gabel för att specialkomponera en musikslinga utifrån mina bilder. Jag bjöd även poeten Ismael Ataria att göra sin konstnärliga tolkning i dikter som jag placerade på ett podie i verket. Själva installationen är uppbyggd som ett intimt rum, du hör musiken först när du kommer nära, när du går in i rummet.
Läs mer om Ismael Ataria
Länk till annan webbplats.
Läs mer om Christian Gabel Länk till annan webbplats.

Minnets kuriosakabinett, Marie Hettwer
Minnets kuriosakabinett, Marie Hettwer 2020

Årjängstrollet

Årjängstrollet, sedd framifrån med en klarblå himmel i bakgrunden.
Årjängstrollet på Trolltorget

Skapades efter en modell av konstnär Erik Hermansson, Bålsta (1903-1976). Träarbetet är utfört av Gunnar Andersson. Idén till skapandet av trollet togs av bl.a. Start-68, en förening som arbetade för ungdomsverksamheten i Nordmarken.

Läs mer om trollet här.


Minnessten över Clara´s konditori
På Claras torg har vi en minnessten över Clara´s konditori, enligt säker källa där Claras kassaapparat var placerad. Stenen är skänkt av Askim stenindustri och invigd på Kulturnatten 2013.

Minnessten infälld i kullerstenarna. Texten lyder: Claras Konditori 1934 till 2008 Clara Johansson. Ett citat från Clara står längst ned på stenen, det lyder: "Det skänker mitt hjärta frid att skriva dikter och måla."
Claras Konditori minnessten

Stenbok
Materialet i stenboken är Vångagranit och foten gjord av Idefjordsgranit. Den är tillverkad av Askim Stenindustri och skänkt till Årjängs kommun av Westra Wermlands Sparbank. Stroferna är hämtade ur "Nô´t å grônne på" av Gunnel och Kjell Swärd. Boken är placerad till vänster om bibliotekets huvudentré och invigd på Nationaldagen 2014.

En bok i sten som ligger uppslagen på en pelare.
Stenbok

Klubb August
En sten med inskription på Claras torg. Klubb August jubilerar 50 år 2015.
Läs mer om Klubb August. Länk till annan webbplats.

Auguststenen infälld i kullerstenarna. Texten på stenen lyder: Här startade Klubb August 1965.
Auguststenen på torget

I samband med firandet av kanalen Stora Lee-Östen 100 år invigdes två nya utsmyckningar i Kanalparken. Det är en "kraftsamlare" i bohusgranit av konstnären Lolo Funck Länk till annan webbplats., och ett konstverk av konstnären Justus Braunschweig, "Vattnets kraft" som återfinns i slussens befintliga räcken med en skulptural avslutning i form av en stor våg som slår mot slussväggens utsida.

Kraftsamlaren, konstnär Lolo Funck
Kraftsamlaren, konstnär Lolo Funck
Skulpturen Kraftsamlaren i nattbelysning.
Kraftsamlaren i nattbelysning
Skulpturen Vattnets kraft, konstnär: Justus Braunschweig.
Skulpturen Vattnets kraft, konstnär: Justus Braunschweig.

1985 fick biblioteket i Årjäng sin första offentliga utsmyckning av större format. En skulpturgrupp i trä för barn- och ungdomsavdelningen. Det är konstnären Börje Wahlström, Årjäng som gjort gruppen bestående av två hängande soltecken, ett trekantigt bord, två hästar och en ko. Konstnären har haft hällristningar som förebilder för sitt arbete.

Skulpturgrupp i trä. Konstnär: Börje Wahlström.
Skulpturgrupp i trä konstnär: Börje Wahlström
Sol Konstnär: Börje Wahlström
Sol Konstnär: Börje Wahlström

Väggmålning
Töcksfors mellanstadieskola har fått en konstnärlig utsmyckning inomhus i en korridor, uppförd av konstnären Henric Thåg Länk till annan webbplats.. Motiven är framtagna tillsammans med verksamheten.

Väggmålning av Henrik Thåg
Väggmålning av Henrik Thåg

Hönan & Ägget
Konstnärerna är Ulf Johnsson Länk till annan webbplats. och Kerstin Merlin Eriksdotter Länk till annan webbplats.. Inköpt maj 2019, med placering på låg- och mellanstadiet i Nordmarkens skola.Nu har Hönan och Ägget flyttat till sin plats vid Nordmarkens skola, och det fattas bara lite jord och gräs runt den så är det klart till skolstarten i höst.

Hönan och Ägget
Hönan och Ägget

Pastill
Konstnär Ulf Johnsson. Inköpt september 2019 med placering på nya förskolan Regnbågen. Är utställd på biblioteket i Årjäng till placering sker i förskolans trädgård.

Pastill
Pastill

Puckling
Till förskolan Regnbågen så har vi på verksamhetens önskemål också köpt in två "Pucklingar" av konstnären Per Agelii Länk till annan webbplats..

Pucklingar konstnär: Per Agelii
Pucklingar konstnär: Per Agelii

Surikater

Tre bronserade surikater på en sockel av bohusgranit står nu välkomnande vid matsalen vid Töcksfors skola.
Konstnär Maria Vallgren och sockel från Thorns stenhuggeri i Bengtsfors.

Tre Surikater
Tre bronserade surikater på sockel i bohusgranit konstnär Maria Vallgren

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: marie pettersson