Trafikregler, säkerhet och blomlådor på gatan

Gatuarbetare ställer fram blomlådor
Gatuarbetare ställer fram blomlådor

Hastighetsgränser, tomgångskörning och tung, bred och lång transport. Under sommarhalvåret är blomlådor på gatan ett enkelt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten.

Hastighetsgränser

Generella hastighetsgränser regleras i trafikförordningen. Varje kommun har sedan möjlighet, om det är särskilt motiverat, att fatta beslut om andra hastighetsgränser.

Tomgångskörning

Max 1 minut

Tung, bred och lång transport

Om du har tung, bred eller lång transport som överstiger vikt och dimensioner ska du ansöka om transporttillstånd. Berör transporten enbart en kommun ska ansökan skickas till den kommunen. Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region transporten startar.

Blomlådor på gatan

Under sommarhalvåret är blomlådor på gatan ett enkelt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. På de flesta bostadsgatorna kan man få tillstånd att ställa ut blomlådor mellan maj och oktober.

 • Kommunen tillhandahåller blomlådorna.
 • Lådorna får inte flyttas när de placerats ut av kommunen.
 • Du som söker står för underhållet av blommor.
 • Tillståndet för blomlådorna gäller endast för en säsong i taget. Du måste alltså söka nytt tillstånd varje år.

Placering av blomlådan

 • Du måste själv vara boende på den gata som lådorna ska ställas på.
 • Lådorna ska placeras i anslutning till din fastighet.
 • Lådorna ställs ut i samråd med Samhällsbyggnadsavdelningen. Om vi inte hunnit sopa din gata innan du vill sätta ut blomlådorna måste du själv sopa rent runt lådorna.
 • Minst 50 meter fri sikt på var sida om blomlådorna.
 • Blomlådan får inte placeras närmre en gatukorsning än 20 meter.
 • I "Riktlinjer för placering av blomlådor" finns mer information om hur lådorna ska ställas ut.

Sökande/kontaktperson

En person på den gata där blomlådorna placeras ska vara ansvarig för lådorna. Om du som kontaktperson åker bort under sommaren måste det finnas någon annan person längs gatan som som vi kan kontakta om det skulle uppstå problem eller klagomål.

Krav och skyldigheter

 • De boende som har blomlådor utanför sin fastighet måste ge sitt medgivande.
 • Du ska dela ut ett informationsbrev till samtliga boende på gatan. Du hittar informationsbrevet i länken här till höger.
 • Du måste se till att det hålls rent runt blomlådorna där kommunens renhållningsfordon inte kommer åt.
 • För att inte begränsa framkomligheten är det viktigt att inga bilar parkerar vid blomlådorna.

Ansökan om blomlåda

Du ansöker genom att fylla i blanketten "Ansökan blomlådor" och skicka in den eller lämna den på kommunen. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 15 maj innevarande år.

Felanmälan & synpunkter

Har du sett ett löst brunnslock? Eller har du lågt tryck i kranen? Om du hittar ett problem som inte är akut och är relaterat till kommunalt VA kan du göra en felanmälan online. Vid akuta ärenden kontaktar du oss via telefon på kommunens växel telefonnummer 0573-141 00. Du kan ringa växeln måndag-torsdag kl. 8.00-12.00 samt kl. 13.00-16.00, fredag kl.8.00-12.00 samt 13.00-15.00.

När växeln är stängd ringer du på telefon 054-83 06 90.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg