Parkering och parkeringstillstånd

{"X":0.0,"Y":0.022388059701492536,"Width":1.0,"Height":0.7425373134328358}
Parkerad bil

Vårt mål är att skapa en säker trafikmiljö med god tillgänglighet för alla våra trafikanter. Regler för parkering är något som berör många, och det kan vara svårt att veta vad som gäller. Framförallt gäller det att inte parkera så att man hindrar trafiken, framkomligheten och sikten.

Alla kommunens parkeringsplatser är avgiftsfria, observera dock att vissa parkeringar har en tidsbegränsad parkeringstid. All parkering i fel färdriktning är förbjuden i Sverige och kommer bötfälls även om man står i en parkeringsruta och har P-skiva.

Felparkering

Kommunen använder felparkeringsavgift för att försöka uppnå tre mål:

 • ökad trafiksäkerhet
 • bättre framkomlighet
 • tillgänglighet till parkeringsplatser

Tidsbegränsad parkeringstid

Parkeringsskiva som ligger på en kartbild
Parkeringsskiva

För att visa vilken tid du parkerat bilen använder du en parkeringsskiva(bilden ovan).

Du kan hämta din parkeringsskiva på:

 • Biblioteken i Årjäng och Töcksfors
 • Medborgarkontoret i kommunhusets entré
 • Hos handlarna i Årjäng

Om det skulle vara slut på parkeringsskivor ska man skriva en lapp med ankomsttid och datum och lägga i rutan.

Parkeringsövervakning

Årjängs kommun har avtal med Securitas Sverige AB för parkeringsövervakning.
Securitas övervakar tätorterna Årjäng och Töcksfors.

Felparkeringsavgift

Avgifterna är indelade i tre nivåer:

 • 1 000 kronor för överträdelse gällande parkering på parkeringsplats för rörelsehindrad utan tillstånd.
 • 500 kronor för överträdelse av:
  • Generella förbud att stanna och parkera enligt trafikförordningen (1998:1276)
  • Lokala trafikföreskrifter (LTF) om förbud att stanna och parkera fordon
  • Parkering på busshållplats
 • 300 kr för övriga förseelser

Parkeringsbot

Parkeringsbot betalas till Trafikverket på bankgiro 5051-6905. All information finns på parkeringsboten.

Läs mer i länkarna nedan under relaterade länkar.

Parkeringstillstånd

Felanmälan & synpunkter

Har du sett ett löst brunnslock? Eller har du lågt tryck i kranen? Om du hittar ett problem som inte är akut och är relaterat till kommunalt VA kan du göra en felanmälan online. Vid akuta ärenden kontaktar du oss via telefon på kommunens växel telefonnummer 0573-141 00. Du kan ringa växeln måndag-torsdag kl. 8.00-12.00 samt kl. 13.00-16.00, fredag kl.8.00-12.00 samt 13.00-15.00.

När växeln är stängd ringer du på telefon 054-83 06 90.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: andreas winborg